โรงเรียนดังย่านสมุทรปราการ ประกาศปิดโรงเรียน 4 วัน หลังมีข่าวลือพบผู้ปกครองของเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด-19

09 ก.ย. 2563 เวลา 7:24 น.

โรงเรียนย่านสมุทรปราการ ประกาศปิดโรงเรียน ตั้งแต่วันนี้ 8 -11 ก.ย.นี้ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านสมุทรปราการ มีคำสั่งปิดโรงเรียน กว่า 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-11 ก.ย.  หลังมีข่าวลือพบผู้ปกครองของเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 โดยเอกสารของทางโรงเรียนได้ระบุว่า ประกาศโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายในโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

ตามที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 จำนวน 1 ราย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษามีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าว

ดังนั้นในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 โรงเรียนได้ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล้านคลองนาเกลือน้อย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประเมินมาตรการต่างๆ ที่โรงเรียนดำเนินการภายในโรงเรียนพบว่า

1.สำรวจสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่า ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ มีจุดคัดกรองอุณหภูมิของทุกทางเข้าอาคาร มีจุดล้างมือเพียงพอตามมาตรฐาน ให้ผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการจัดระยะห่างในโรงอาหารและห้องเรียน และมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังเลิกเรียน

2.ทบทวนให้สุขศึกษาในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ความเข้มข้นของมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

3.จัดกลุ่มสื่อสารเฉพาะกิจ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

4.นอกจากนี้โรงเรียนขอประกาศหยุดในระหว่าง วันที่ 8-11 กันยายน พ.ศ.2563 ในระหว่างนี้โรงเรียนจะดำเนินการดังต่อไปนี้

5.จัดการเรียนการสอบผ่านไลน์กลุ่ม ในระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 4 ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะจัดการสอบผ่าน Google Meet / Google Classroom

6.เลื่อนกำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ.2563 (กำหนดเดิม วันที่ 14-17 กันยายน พ.ศ.2563)

7.ดำเนินการทำความสะอาดทั้งระบบ Big Cleaning โดยโรงเรียนร่วมมือกับ รพ.สต.บ้านคลองนาเกลือน้อย

8.หากผู้ปกครองพบว่านักเรียนในความดูแลมีอาการป่วย มีไข้ ให้หยุดเรียนต่อได้ทันที โรงเรียนจะดูแลเรื่องการเรียนให้ในภายหลัง