มหากุศลครั้งสุดท้ายของ 2 ชีวิต บริจาคอวัยวะช่วยต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์

25 ก.ย. 2563 เวลา 8:27 น.

เพจดัง เผยภาพขณะที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ดำเนินการผ่าตัดอวัยวะ จาก 2 ผู้เสียชีวิต เพื่อบริจาคอวัยวะช่วยต่อลมหายใจให้มนุษย์

 

เพจเฟซบุ๊ก PR.Thailand เผยภาพขณะที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ดำเนินการผ่าตัดอวัยวะ จาก 2 ผู้เสียชีวิต ที่บริจาคอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับบริจาคของสภากาชาดไทย ซึ่งถือเป็นการทำกุศลครั้งสุดท้ายของชีวิตของผู้ตายทั้งสอง

โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับ ทีมแพทย์จากสภากาชาดไทย ดำเนินการผ่าตัดอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะเลือดออกในสมองให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับบริจาคของสภากาชาดไทย โดยผู้บริจาค 2 ราย ถูกส่งตัวเข้ามารักษาที่ รพ.แม่สอด คณะแพทย์ พยาบาล ได้ให้การรักษาจนสุดความสามารถ แต่ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกในสมองจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ ได้มีการปรึกษากับทางครอบครัวและญาติของผู้ป่วยจนเป็นที่เข้าใจและยินยอมประสงค์จะบริจาคอวัยวะสำคัญให้กับบุคคลอื่น เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 2 ราย สามารถบริจาคไตได้ 4 ข้าง ดวงตา 2 ข้าง และตับ ซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้อีก นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่การบริจาคอวัยวะในครั้งนี้ เพื่ออีกชีวิตใหม่ในวันที่สิ้นลม

 

ขอกุศลที่ผู้เสียชีวิตได้บริจาคอวัยวะในครั้งนี้จงนำไปสู่ภพภูมิที่ดีรวมถึงครอบครัวที่ได้ร่วมสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

เพจดัง เผยภาพขณะที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ดำเนินการผ่าตัดอวัยวะ จาก 2 ผู้เสียชีวิต เพื่อบริจาคอวัยวะช่วยต่อลมหายใจให้มนุษย์

เพจดัง เผยภาพขณะที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ดำเนินการผ่าตัดอวัยวะ จาก 2 ผู้เสียชีวิต เพื่อบริจาคอวัยวะช่วยต่อลมหายใจให้มนุษย์