สารสาสน์ฯ ออกหนังสือแจง ไล่ครูจุ๋มออก-ดำเนินคดี เร่งเยียวยาแก้ไข

26 ก.ย. 2563 เวลา 4:57 น.

จากคลิปเหตุการณ์คุณครูโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง ได้ทำร้ายนักเรียน จนกลายเป็นชนวนให้ผู้ปกครองทนไม่ไหวรวมตัวกันเข้าทำร้ายครูผู้ช่วย และร้องเรียนผู้บริหารโรงเรียน สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้ส่งหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เรื่องชี้แจงการลงโทษนักเรียน

ล่าสุด โรงเรียนสารสาน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้ส่งหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เรื่องชี้แจงการลงโทษนักเรียนที่ไม่เหมาะสม โดยมีเนื้อความว่า...

จากเหตุการณ์พฤติกรรมการลงโทษนักเรียนที่เกิดขึ้น ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ขอแสดงความเสียใใจต่อนักเรียนและผู้ปกครองอย่างสุดซึ้ง มา ณ โอกาสนี้ และขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้เร่งติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง

พบว่าในวันที่ 24 กันยายน 2563 ได้มีผู้ปกครองเข้ามาร้องเรียนว่า บุตรหลานถูกคุณครูพี่เลี้ยง ได้แก่ นางสาวอรอุมา ปลอดโปร่ง ทำโทษเกินกว่าเหตุ ผู้ปกครองจึงขอเข้ามาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องเรียนชั้นระดับอนุบาล 1 ทางโรงเรียนได้เปิดห้องประชุมเพื่อรับรองผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองได้ดูภาพเหตุการณ์ผ่านจอโปรเจคเตอร์เหตุการณ์ดังกล่าวต่อหน้า โดยไม่ได้มีการปิดบังความจริงหรือตัดต่อเนื้อหาใดๆ อันจะทำให้เกิดความบิดเบือน 

ปรากฏว่า ภาพครูพี่เลี้ยงได้ลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุจริง ทางโรงเรียนจึงได้ติดตามนางสาวอรอุมา ปลอดโปร่ง มาชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้น นางสาวอรอุมา ปลอดโปร่ง ได้ยอมรับว่ากระทำการและใช้วาจาไม่เหมาะสมต่อนักเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนได้รีบความเสียหายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงให้พ้นสภาพของการเป็นบุคลากรของโรงเรียนทันที และจะลงโทษทางวินัยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับต่อไป

ทางโรงเรียนได้ร่วมกับผู้ปกครองนำคลิปไปแจ้งความที่ สภ.ชัยพฤกษ์ อำเภอปากเกร็จ จังหวัดนนทบุรี โดยลงบันทึกประจำวัน ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนสารสาน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้พูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.ด้านคดีความ โรงเรียนสารสาน์วิเทศราชพฤกษ์ จะคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อดำเนินคดีแก่นางสาวอรอุมา ปลอดโปร่ง  และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด โดยโรงเรียนสารสาน์วิเทศราชพฤกษ์ได้ส่งทีมกฎหมายคอยให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด

2.ด้านมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหา และการเยียวยา โดยผู้ปกครองได้เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหลาประการ เช่น การติดกล้องวงจรปิดในห้องเรียน การเปลี่ยนครูประจำชั้น แลพการจัดให้มีนักจิตวิทยาดูแลนักเรียน รวมทั้งแนวทางการเยียวยาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะมีการพูดคุยอีกครั้งในวันที่ 29 กันยายน 2563 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาน์วิเทศราชพฤกษ์ ยึดมั่นในการให้ความรู้และความเป็นธรรมต่อนักเรียนและสังคม มีความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โรงเรียนสารสาน์วิเทศราชพฤกษ์ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างสุจริตและสัตย์จริง โดยไม่ได้เพิกเฉยหรือเข้าข้างผู้กระทำผิด และแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันที ทั้งการสอบสวนอย่างเปิดเผน การลงโทษทั้งในส่วนของโรงเรียนและตามกฎหมาย การปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเยียวยาแก้ไขป้องกัน เพื่อให้โรงเรียนรักษาไว้ซึ่งคำมั่นสัญญาในการเป็นสถาบันแห่งการศึกษาที่ปลอดภัยไว้ใจดังเดิมต่อไป 

จากคลิปเหตุการณ์คุณครูโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง ได้ทำร้ายนักเรียน จนกลายเป็นชนวนให้ผู้ปกครองทนไม่ไหวรวมตัวกันเข้าทำร้ายครูผู้ช่วย และร้องเรียนผู้บริหารโรงเรียน
 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้ส่งหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เรื่องชี้แจงการลงโทษนักเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด