พัฒนาการของ "ธงชาติไทย"

28 ก.ย. 2563 เวลา 10:42 น.

พัฒนาการของ "ธงชาติไทย"

 

สมัยอยุธยา - พ.ศ.2325 (ธงเรือหลวง)     
สมัยอยุธยา - พ.ศ.2398 (ธงเรือเอกชน) 
ใช้เป็นธรรมเนียมสืบมาตั้งแต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ลักษณะ : ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแดงเกลี้ยง
.
พ.ศ.2325 - 2360 
พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ลักษณะ : ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปวงจักรสีขาว
.
พ.ศ.2360 - 2398
พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ลักษณะ : ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกในวงจักรสีขาว
.
พ.ศ. 2398 - 2459
พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลักษณะ : ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกเปล่าหันหน้าเข้าหาเสาธง
.
พ.ศ.2459 - 2460
(ธงราชการ) พระบรมราชโองการ ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ.129 พ.ศ.2459
ลักษณะ : ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธง
.
พ.ศ.2459-2460 
(ในชื่อ "ธงค้าขาย") พระบรมราชโองการ ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ.129 พ.ศ. 2459
ลักษณะ : ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 9 ส่วน กว้าง 6 ส่วน แบ่งออกเป็นแถบสีแดงกว้างแถบละ 1 ส่วน แถบสีขาวกว้างแถบละ 1 ส่วน แถบสีแดงตรงกลางกว้าง 2 ส่วน
.
พ.ศ. 2460 - ปัจจุบัน
พระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ลักษณะ : ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน แบ่งออกเป็นแถบสีแดงกว้างแถบละ 1 ส่วน แถบสีขาวกว้างแถบละ 1 ส่วน แถบสีน้ำเงินขนาบตรงกลางกว้าง 2 ส่วน
 

พัฒนาการของ