"บิ๊กปั๊ด" รับมอบตำแหน่ง ผบ.ตร. คนที่ 12

30 ก.ย. 2563 เวลา 5:20 น.

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 12 ต่อจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา โดยให้คำมั่นสัญญาจะขอทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจ ด้าน บิ๊กแป๊ะ ฝากถึง ผบ.ตร.คนใหม่ ให้มีความหนักแน่น และแก้ไขปัญหา เพื่อพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

วันนี้ ( 30 ก.ย.63 ) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระหว่าง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) กับ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 12 มีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศ

และพิธีวางพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ณ หน้าอาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ 9 ที่ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อมามีพิธีลงนามในเอกสารการรับ-ส่งมอบหน้าที่ มอบตราสัญลักษณ์ และมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า วันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง การรับส่งมอบหน้าที่ ตราประจำตำแหน่ง ธงประจำตำแหน่งให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ผมพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกนายขอแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ท่านที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป พร้อมฝากว่า การเป็นผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ ต้องมีความหนักแน่นในการรับมือ และแก้ไขปัญหาได้ เพื่อพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป ขอรับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยความยินดีและเต็มใจพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญากับทุกท่านว่าจะขอทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจ สติปัญญาปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ กับทั้งแบบธรรมเนียมที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นพื้นฐาน จะเทิดทูนและปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและประโยชน์ต่อส่วนรวม เชื่อมั่นว่าจะสามารถร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่กับเพื่อนข้าราชการตำรวจ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลประชาชน อำนวยความยุติธรรมให้กับสังคม ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บรรลุเป้าหมาย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพิธีเสร็จสิ้นข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ สังกัด รพ.ตำรวจ ได้ร่วมกันตั้งแถวมอบดอกกุหลาบ และชูป้ายไฟ "รักพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา" เพื่อแสดงความเคารพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้มี พล.ต.อ.สุวัฒน์ ได้กล่าวร่ำลาพร้อมสวมกอดและกราบที่ตัก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ท่ามกลางบรรยากาศตื้นตันใจ ซึ่งในช่วงท้าย พล.ต.อ.สุวัฒน์ พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ร่วมส่งพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ขึ้นรถประจำตำแหน่ง ก่อนเคลื่อนขบวนออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นการยุติบทบาท ผบ.ตร. ในวันสุดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด