คนละครึ่งลงทะเบียน สมัคร รับสิทธิ 16 ต.ค. 63 เวลา 06.00 จำกัดแค่ฯ

15 ต.ค. 2563 เวลา 3:42 น.

คนละครึ่งลงทะเบียน สมัคร รับสิทธิที่นี่ 16 ต.ค. 63 เริ่มเวลา 06.00 - 23:00 น. จำกัดจำนวน 10 ล้านคน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ เพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

คนละครึ่งลงทะเบียน สมัคร รับสิทธิที่นี่ 16 ต.ค. 63 เริ่มเวลา 06.00 - 23:00 น. จำกัดจำนวน 10 ล้านคน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ เพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

วิธีการ ลงทะเบียนคนละครึ่ง เปิดให้สมัครผ่าน www.คนละครึ่ง.com วันที่ 16 ต.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23:00 น. ซึ่งประชาชนที่รับสิทธิแล้วจะได้รับเงิน 3,000 บาสท โอนเข้าสู่แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง G-Wallet เพื่อนำไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่งลงทะเบียน สมัคร รับสิทธิที่นี่ 16 ต.ค. 63 เริ่มเวลา 06.00 - 23:00 น. จำกัดจำนวน 10 ล้านคน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ เพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่ง 16 ตุลาคม 2563 จะได้รับเงิน 150 บาท/วัน รวมไม่เกิน 3,000 บาท/คน สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำยอดคงเหลือต่อวันไปใช้วันอื่นได้ และตัดสิทธิหากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน

คนละครึ่งลงทะเบียน สมัคร รับสิทธิที่นี่ 16 ต.ค. 63 เริ่มเวลา 06.00 - 23:00 น. จำกัดจำนวน 10 ล้านคน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ เพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

การเข้าสู่เว็บไซต์คนละครึ่งลงทะเบียน ให้กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน และรายละเอียดส่วนบุคคลให้ครบจากนั้นให้ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง G - Wallet และยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัส OTP และตั้งค่ารหัสผ่านพิน 6 หลัก 

คนละครึ่งลงทะเบียน สมัคร รับสิทธิที่นี่ 16 ต.ค. 63 เริ่มเวลา 06.00 - 23:00 น. จำกัดจำนวน 10 ล้านคน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ เพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม คนละครึ่งลงทะเบียน สมัคร รับสิทธิที่นี่ 16 ต.ค. 63 เริ่มเวลา 06.00 - 23:00 น. จำกัดจำนวน 10 ล้านคน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ เพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

คนละครึ่งลงทะเบียน สมัคร รับสิทธิที่นี่ 16 ต.ค. 63 เริ่มเวลา 06.00 - 23:00 น. จำกัดจำนวน 10 ล้านคน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ เพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม