Spring News

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการคนละครึ่ง ใช้ซื้อของที่ไหนได้บ้าง

15 ต.ค. 2563 เวลา 3:43 น.

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการคนละครึ่ง ใช้ซื้อของ ร้านอาหารที่ไหนได้บ้าง เช็กที่นี่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน 3,000 บาท เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 16 ต.ค. 2563

ประเภทร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการคนละครึ่ง ใช้ซื้อของที่ไหนได้บ้าง

- เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย

- ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

- ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์

 

สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ต้องเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com และดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นถุงเงิน รับQR CODE รับเงินจากประชาชนที่มาใช้จ่ายระหว่างวันที่ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 

 

ทั้งนี้สามารถ เช็กรายชื่อ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ว่าสามารถใช้จ่ายได้ที่ไหน ผ่านเว็บไซต์ของโครงการที่จะเปิดให้ใช้งานเต็มระบบในวันพรุ่งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 - 111 - 1144 และธนาคารกรุงไทย

 

คลิปสอนลงทะเบียน

ลงทะเบียนที่นี่ (กล่องด้านล่าง)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด