สั่งปิดกั้น 2 ชุมชนแม่สอด สกัดแรงงานต่างด้าว ป้องกันโควิดแพร่ (คลิป)

17 ต.ค. 2563 เวลา 4:44 น.

ปิดกั้นชุมชน 6 จุด 2 ชุมชน ใกล้หมู่บ้านถุงทอง 1 สัปดาห์ เน้นสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ พร้อมสั่งปิดโรงเรียนใน 4 ชุมชน จำนวน 8 แห่ง งดกิจกรรมทางศาสนกิจ ขณะที่ตลาดให้ยกระดับความเข้มงวด จุดคัดกรอง และเว้นระยะห่าง

ปิดกั้นชุมชน 6 จุด 2 ชุมชน ใกล้หมู่บ้านถุงทอง 1 สัปดาห์ เน้นสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ พร้อมสั่งปิดโรงเรียนใน 4 ชุมชน จำนวน 8 แห่ง งดกิจกรรมทางศาสนกิจ ขณะที่ตลาดให้ยกระดับความเข้มงวด จุดคัดกรอง และเว้นระยะห่าง

นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลนครแม่สอดได้ดำเนินการตั้งจุดสกัดกั้นบริเวณชุมชนบ้านถุงทอง จำนวน 6 จุด ซึ่งเป็นจุดที่พบผู้ป่วยติดเชื้อชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในฝั่งไทย 2 คน พักอาศัยอยู่ โดยเบื้องต้นจะตั้งจุดคัดกรองสกัดกั้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องรอดูความชัดเจนของคณะกรรมการโรคติดต่อประจังหวัดอีกครั้ง

 สำหรับข้อสรุปจากคณะกรรมการโรคติดต่อในเบื้องต้น ด้วยการปิดโรงเรียนใน 4 ชุมชน ใกล้กับหมู่บ้านถุงทอง จำนวน 8 แห่ง ในเขตเทศบาล เป็นเอกชน รัฐบาล โรงเรียนสอนภาษาอิสลาม ทั้งโรงเรียนระดับมัธยม ประถม และเด็กเล็ก ส่วนศาสนสถาน ให้งดกิจกรรม ในวัด โบสถ์ มัสยิด แต่ไม่ได้มีการสั่งห้าม สำหรับตลาดต่างๆให้เข้มงวดตั้งตุดคัดกรอง และเว้นระยะห่าง เบื้องต้นทางเทศบาลนครแม้สอดจะทำการสนับสนุนในเรื่องเต็นท์ เก้าอี้ อาหาร ให้กับชุมชนที่ต้องรับการปิดกั้น

 

สำหรับผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยทั้ง 8 ราย เจ้าหน้าที่ได้ส่งเข้าตรวจหาเชื้อและกักตัวในสถานที่ที่ภาครัฐกำหนดไว้ ส่วนชุมชนแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวซึ่งมีเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถ มีคนไทยอาศัยอยู่ประมาร 250 ครัวเรือน การปิดกั้นชุมชนจะเน้นคัดกรองผู้ผ่านเข้าออกที่เป็นแรงงานต่างด้าว 

 นายชัยพฤกติ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด กล่าว ทางฝ่าบปกครองลงพื้นที่ กับเทศบลนครแม่สอด ดำเนินการปิดพื้นที่ออยู่อาศัยของชุมชนต่างด้านจำนวน 2พื้นที่ คือหมู่บ้านถุงทอง กับมัสยิดมะดีนะฮ์ และปิดทางเข้าออก 6จุด แต่ผ่อนผันให้คยไทยเข้าออกได้ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป