สวนนงนุชพัทยา เปิดป้ายสวนมิตรภาพ ไทย - รัสเซีย กระชับความสัมพันธ์

17 ต.ค. 2563 เวลา 5:09 น.

เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปิดป้ายสวนมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย (Friendship Garden) เพื่อเป็นสวนกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างไทย - รัสเชีย

เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปิดป้ายสวนมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย (Friendship Garden) เพื่อเป็นสวนกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างไทย - รัสเชีย

เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปิดป้ายสวนมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย (Friendship Garden) เพื่อเป็นสวนกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างไทย - รัสเชีย ที่สถานฑูตรัสเซียประจำประเทศไทย ภายในสวนมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซีย (Friendship Garden) ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร Mr.เยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ร่วมเป็นประธานการเปิดป้าย สวนมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซีย

เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปิดป้ายสวนมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย (Friendship Garden) เพื่อเป็นสวนกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างไทย - รัสเชีย

เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปิดป้ายสวนมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย (Friendship Garden) เพื่อเป็นสวนกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างไทย - รัสเชีย

  นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัด สวนมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซีย  ประจำประเทศไทย (Friendship Garden) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย - รัสเชีย สำหรับประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย  มีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนาน โดยเมื่อวันที่ 18 ก.ค.63 ทางสวนนงนุชพัทยา ได้เข้าเนรมิตสวนแห่งมิตรภาพ ภายในสถานฑูตรัสเซียประจำประเทศไทย ให้เกิดความเป็นสง่าสวยงาม และเป็นพยานแห่งมิตรภาพฉันพี่น้อง ที่จะเจริญเติบโตและมั่นคง ดั่งต้นไม้ที่ปลูกขึ้นทุกต้นในสถานที่แห่งนี้ ทั้งนี้สวนนงนุชพัทยา ได้นำอุปกรณ์และนักจัดสวน เข้าปรับภูมิทัศน์ สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวคิด Friendship Garden  โดยมีต้นไม้นานาชนิดนับหมื่นต้นมูลค่าหลายล้านบาท เข้าตกแต่ง พร้อมดูแลตกแต่ง ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปิดป้ายสวนมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย (Friendship Garden) เพื่อเป็นสวนกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างไทย - รัสเชีย

 และกล่าวต่ออีกว่า สำหรับสวนนงนุชได้จัดสวน  Friendship Garden สวนนี้เป็นสวนที่ 9  โดยได้จัดสวน Friendship Garden มาแล้ว 9 สวน 9 สถานฑูต ได้แก่ สถานทูตอินโดนีเชีย,สถานทูตภูฎาน,สถานทูตปากีสถาน,สถานทูตฝรั่งเศส,สถานทูตลาว,สถานทูตเนปาล,สถานทูตกัมพูชา,สถานทูตเมียนมา , และสถานทูตรัสเชีย

เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปิดป้ายสวนมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย (Friendship Garden) เพื่อเป็นสวนกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างไทย - รัสเชีย

เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปิดป้ายสวนมิตรภาพสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย (Friendship Garden) เพื่อเป็นสวนกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างไทย - รัสเชีย