"พะเยา" ร่วมแปรขบวน “ทรงพระเจริญ” แสดงพลังปกป้องสถาบัน

21 ต.ค. 2563 เวลา 14:22 น.

ชาวเชียงคำ จ.พะเยา กว่า 6,000 คน สวมเสื้อเหลือง ร่วมแปรขบวน “ทรงพระเจริญ” รวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างโปรยปราย

ชาวเชียงคำ จ.พะเยา กว่า 6,000 คน สวมเสื้อเหลือง ร่วมแปรขบวน “ทรงพระเจริญ” รวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างโปรยปราย

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ลานสนามบิน ร.17 พัน 4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้มีประชาชนชาวเชียงคำจำนวนกว่า 6,000 คน พร้อมใจกันใส่เสื้อยืดสีเหลือง และแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ ได้รวมตัวเพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการถือป้ายรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 พระรูปธงชาติไทยและเทียนไขเพื่อใช้จุดถวายสถาบันกษัตริย์

 

 

โดยขบวนประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รวมตัวที่ ณ บริเวณลานสนามบิน ท่ามกลางสายฝนที่ตกมาอย่างปรอยๆไม่ขาดสาย เพื่อทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมกันจุดเทียนชัย ร้องเพลงชาติไทย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยทั้งประชาชนทั้ง 6,000 คน ได้แปรขบวนแถว เป็นอักษรในกรอบ คำว่า “ทรงพระเจริญ” อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา เป็นภาพที่น่าประทับใจและเป็นที่ตื้นตันแก่ผู้เข้าร่วมงาน ก่อนที่จะแยกย้ายกันไป

 

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเชียงคำ กล่าวว่า การรวมตัวกันในครั้งนี้เพื่อปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันของชาติ ชาวพะเยาจึงมาแสดงจุดยืนว่าคนพะเยารักและหวงแหนพร้อมที่จะปกป้อง เทิดทูน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และต้องการให้ประเทศไทยน่าอยู่ มีความรัก สันติ ความสงบและความสามัคคีสมานฉันท์ เพื่อให้สังคมกลับมาเป็นสังคมแห่งรอยยิ้มอีกครั้ง พร้อมขอร้องให้ทุกภาคส่วนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เทิดทูนพระองค์ท่านไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม