ด่วน! อ่างเก็บน้ำหัวยาง จ.สระแก้ว รั่ว เตือนเร่งเก็บของขึ้นที่สูง

23 ต.ค. 2563 เวลา 9:34 น.

จังหวัดสระแก้ว แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมคลองส่งน้ำ คลองห้วยยางและข้างเคียงเพื่อทราบและเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง

จังหวัดสระแก้ว แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมคลองส่งน้ำ คลองห้วยยางและข้างเคียงเพื่อทราบและเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากโครงการชลประทานสระแก้ว ด่วน ว่า ตามที่ฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 2 - 21 ตุลาคม 2563 ตรวจวัดปริมาณฝนสะสมที่อ่างเก็บน้ำหัวยางได้ 27.2  มม. ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยยางเป็นจำนวนมาก คิดเป็นปริมาณ 3 ล้าน ลบม. ทำปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ปริมาณน้ำในอ่าง 26.50 ล้าน ลบม. คิดเป็น 44.6% ของความจุอ่าง จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ปริมาณน้ำในอ่าง 53.40 ล้าน ลบม. คิดเป็น 89.88% ของความจุอ่าง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 45% ของความจุอ่าง

 

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 21.00 น. ได้ตรวจพบว่ามีปริมาณน้ำรั่วซึมออกจากท้ายตัวเขื่อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างซ่อมแซมแก้ไขโดยมีผู้บริหารกรมชลประทานและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อน ควบคุมการดำเนินการอย่างใกล้ชิด สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์การควบคุมได้ และขอยืนยันว่าเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรง โครงการชลประทานสระแก้วมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำห้วยยางผ่านคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ฝั่งขวา และคลองห้วยยาง ในอัตรา 10.00 ลบ.ม/วินาที เพื่อลดระดับน้ำในการซ่อมแชมแก้ไขในตัวเขื่อน จึงอาจมีน้ำล้นตลิ่ง และท่วมถนน สาย 3348 (ช่วงบ้านโคกมะกอก บ้านโคกแจง) เกิดผลกระทบในพื้นที่ตำบลทัพราช ตำบลตาพระยา และตำบลทัพสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

จังหวัดสระแก้ว จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมคลองส่งน้ำ คลองห้วยยางและข้างเคียงเพื่อทราบและเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง เช่น ยกสิ่งของและทรัพย์สิน (รถยนต์/รถมอตอไซค์/เครื่องมือประกอบอาชีพ ฯลฯ) ขึ้นที่สูง ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ให้ปลอดภัย ตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้มีความปลอดภัย หลีกเสี่ยงการใช้เส้นทางคมนาคม และลงไปในน้ำที่มีการไหลแรง โดยให้แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบเส้นทางในความรับผิดชอบ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ให้อำเภอตาพระยา แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองส่งน้ำ คลองห้วยยาง และพื้นที่ใกล้เคียง ให้รับทราบสถานการณ์ดังกล่าวและเตรียมความพร้อมจ้หน้าที่ พร้อมทั้งครื่องมืออุปกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด