กรมอนามัย ย้ำ ฟิตเนส ป้องกันการแพร่ โควิด-19 ด้วยความเคร่งครัด

26 ต.ค. 2563 เวลา 9:41 น.

กรมอนามัย ย้ำมาตรการเข้มฟิตเนส ‘check in ไทยชนะ – เว้นระยะห่าง – เช็ดล้างอุปกรณ์’ ป้องกันโควิด 19

 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำสถานประกอบการประเภทสถานที่ออกกำลังกาย หรือฟิตเนส ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่มีจุดคัดกรอง ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพิ่มระยะห่างในการใช้อุปกรณ์ ล้างมือและเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีหญิงชาวฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย และพบเชื้อที่พื้นผิวอุปกรณ์ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสภายในสถานที่กักกันนั้น การเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการจึงยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย เนื่องจากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558  ข้อ 9 (12) กำหนดให้การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น ผู้ประกอบการประเภทสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนสต้องมีการคุมเข้มด้านความสะอาดและปฏิบัติ ตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 

ตั้งแต่มีการกำหนดจุดลงทะเบียนคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ ส่วนพนักงาน และเทรนเนอร์ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา      เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกาย บริเวณที่นั่งและส่วนที่เป็นจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสซ้ำ เช่น มือจับของอุปกรณ์ออกกำลังกาย ปุ่มกดของลู่วิ่งหรือเครื่องปั่นจักรยาน เป็นต้น โดยต้องหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำทั้งก่อนและหลังใช้อุปกรณ์

 

​นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของผู้มาใช้บริการต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น      “ไทยชนะ” และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อเข้าใช้บริการ ช่วงขณะที่ออกกำลังกายสามารถ       ถอดออกได้ เนื่องจากเวลาออกกำลังกาย ร่างกายจะต้องการออกซิเจนมากขึ้น สังเกตได้จากการหายใจเร็วขึ้น การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าจะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ นอกจากนี้ก่อนเล่นให้เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยผ้าและน้ำยาทำความสะอาดที่ทางฟิตเนสเตรียมไว้ให้ แต่เพื่อความมั่นใจ   ควรพกสเปรย์แอลกอฮอล์เข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ไปด้วย ฉีดทิ้งไว้ 30 วินาทีจนเริ่มแห้ง แล้วค่อยเช็ดตามด้วยผ้าและอย่าลืมเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหลังเล่นเสร็จ รวมทั้งควรเพิ่มระยะห่างในการใช้อุปกรณ์สำหรับ           ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการพูดคุยระยะใกล้ชิดกัน และล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก

“ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย

           
1) มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารและคุณลักษณะภายในมีความมั่นคง แข็งแรง   เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

2) มาตรฐานด้านอุปกรณ์ออกกำลังกาย เช่น มีระบบและรายงาน      การตรวจเช็กอุปกรณ์ออกกำลังกายให้มีความแข็งแรง ทนทาน สะอาด และพร้อมใช้งานทุกวัน 

3) มาตรฐาน การให้บริการ เช่น จัดทำป้ายคำแนะนำ/คำเตือน ในการออกกำลังกาย โดยติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน              

4) มาตรฐานด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ เช่น บุคลากรผู้ให้บริการออกกำลังกาย ต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษา     ขั้นต่ำปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา และผ่านการอบรมหลักสูตร       ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Instructor Exercise) ที่จัดโดยกรมอนามัย หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างกรมอนามัยและสถาบันการศึกษา และ 

5) มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณี     เกิดเหตุฉุกเฉิน ส่วนมาตรฐานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกายประกอบด้วยมาตรฐานด้านบริหารจัดการ มาตรฐานด้านการตอบสนองผู้ใช้บริการและมาตรฐานด้านกายภาพ” รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
​ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 26 ตุลาคม 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด