ตำรวจ จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนรับมือม็อบ หลายรายการ

07 พ.ย. 2563 เวลา 8:38 น.

กองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดซื้อเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะหลายรายการ ผ่านงบประมาณ 2564 โดยมีอุปกรณ์น่าสนใจหลายอย่าง เช่น รถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุม จำนวน 5 คัน งบประมาณ 87,950,000 บาท เครื่องรบกวนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุแบบติดตั้งบนยานพาหนะ จำนวน 7 เครื่อง งบประมาณ 34,828,500 บาท

ตำรวจ จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนรับมือม็อบ หลายรายการ

วันนี้ กองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ได้เผยแพร่แผนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะหลายรายการ ที่น่าสนใจ อาทิ ลวดหนามหีบเพลง จำนวน 1,000 ชุด งบประมาณ 2,664,000 บาท , รถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุม จำนวน 5 คัน งบประมาณ 87,950,000 บาท , โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ รายการโล่ใส จำนวน 18,534 โล่ งบประมาณ 60,050,160 บาท, โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ รายการชุดป้องกันสะเกิ้ด จำนวน 16,620 ชุด งบประมาณ 54,181,000 บาท

โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ รายการหมวกปราบจลาจล จำนวน 15,781 ใบ งบประมาณ 59,336,560 บาท, โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ รายการกระบองยาง หรืออุปกรณ์ใช้ตี(Baton) จำนวน 16,620 อัน งบประมาณ 17,617,200 บาท, เครื่องรบกวนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุแบบติดตั้งบนยานพาหนะ จำนวน 7 เครื่อง งบประมาณ 34,828,500 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด