ผู้ว่าฯเชียงใหม่ยังไม่ล็อคดาวน์จังหวัด ส่งจิตแพทย์ดูแลผู้ป่วย โควิด19

01 ธ.ค. 2563 เวลา 10:45 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ยันไม่ล็อคดาวน์ ย้ำยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยแนะให้ท่องเที่ยวแบบ New Normal ด้านสาธารณสุขเชียงใหม่ ยันยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ส่งทีมจิตแพทย์ดูแลผู้ป่วยรายที่ 42 หลังมีอาการเครียด คาดว่ามาจากได้รับการต่อว่าใน โลกโซเซียลอย่างหนัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ยันไม่ล็อคดาวน์ ย้ำยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยแนะให้ท่องเที่ยวแบบ New Normal ด้านสาธารณสุขเชียงใหม่ ยันยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ส่งทีมจิตแพทย์ดูแลผู้ป่วยรายที่ 42 หลังมีอาการเครียด คาดว่ามาจากได้รับการต่อว่าใน โลกโซเซียลอย่างหนัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ยันไม่ล็อคดาวน์ ย้ำยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยแนะให้ท่องเที่ยวแบบ New Normal ด้านสาธารณสุขเชียงใหม่ ยันยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ส่งทีมจิตแพทย์ดูแลผู้ป่วยรายที่ 42 หลังมีอาการเครียด คาดว่ามาจากได้รับการต่อว่าใน โลกโซเซียลอย่างหนัก

วันนี้ที่ศาลากกลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวร่วมแถลงข่าวมาตรการสนับสนุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชน จากชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2015, สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่, สมาคมไทยล้านนาสปา, สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย และสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ ได้ถูกนำตัวมาตรวจหาเชื้อ และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว และให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด  และยังไม่มีมาตรการที่จะล็อคดาวน์จังหวัด รวมถึงผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่หรือเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ออกไปไม่ต้องกักตัว 14 วัน ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติตามมาตรการการใช้ชีวิตในรูปแบบ New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้มีมติที่จะประกันความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการตั้งกองทุนเพื่อดูแลและเยียวยาช่วยเหลือในกรณีเกิดการติดเชื้อโควิด-19 จากการแพร่ระบาดหรือการสัมผัสจากผู้ป่วยรายที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่ 

"ขอยืนยันว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ แบบ New Normal สำหรับเรื่องการลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนทางเส้นทางธรรมชาติ ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ทางจังหวัดได้มอบหมาบให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประมวลข้อมูลส่งไปยังตรวจคนเข้าเมืองที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื่องจากมูลเหตุความผิดอยู่ที่จังหวัดเชียงราย จึงต้องให้ทางจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป" ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว 

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่ ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามผู้สัมผัสทั้งหมดได้ 312 ราย ในจำนวนนี้ไม่พบเชื้อ 220 ราย สำหรับขั้นตอนการตรวจหาเชื้อจากกลุ่มผู้สัมผัสทั้งหมดหลังจากทำการตรวจครั้งแรกแล้ว จะทำการตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ 5 และ วันที่ 13 หลังจากวันที่สัมผัสผู้ป่วย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่พบเชื้อโควิด-19  ซึ่งทุกรายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ถูกให้จำกัดการเคลื่อนไหว อยู่ในสถานที่กักตัวที่ภาครัฐกำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่โควิดประจำหมู่บ้านคอยดูแล ในกลุ่มนี้จึงไม่มีการเคลื่อนไหวไปนอกสถานที่กักตัว ซึ่งแม้ว่าการตรวจหาเชื้อซ้ำแล้วพบการติดเชื้อก็จะไม่มีการแพร่ระบาดออกไปภายนอก ทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัย จากการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง สำหรับผู้ป่วยรายที่ 42 ของเชียงใหม่อาการดีขึ้น ไม่มีสัญญาณการเป็นปอดอักเสบ อาการไข้น้อยลง แต่มีปัญหาเรื่องความเครียด คาดว่ามาจากได้รับการต่อว่าในโลกโซเซียลอย่างหนัก โดยมีทีมจิตแพทย์เข้าดูแลและให้การรักษา

นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งบริเวณยอดดอย สวนดอกไม้ และร้านอาหารที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ถนนคนเดิน และสถานที่อื่นๆ ไม่มีกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าไป ดังนั้นทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอย้ำว่า นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังสวยงาม สามารถเดินทางเข้ามาได้ โดยเฉพาะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวปัจจุบันเป็นคนไทย ที่นิยมท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัวส่วนใหญ่นิยมเข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ตามธรรมชาติ การที่จะรับเชื้อโควิด-19 จึงมีความเป็นไปได้น้อยมาก

นอกจากนั้นภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวยังมีมติร่วมกันในการประกันความเสี่ยงให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ หากมีการติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่องจากผู้ป่วยราย ที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่ ทางภาคเอกชนจะมอบเงินค่าทำขวัญให้ 100,000 บาทต่อราย หากเกิดการผิดพลาดถึงเสียชีวิต จะมอบเงินทำขวัญให้ 1,000,000 บาท