สรุปยอดผู้ป่วยโควิด กลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก เมียนมา พ.ย.63 ยืนยัน 19 ราย

05 ธ.ค. 2563 เวลา 9:46 น.

สรุปยอดผู้ป่วยโควิด-19 กลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 ยืนยัน 19 ราย (ติดเชื้อในประเทศ 2 ราย)

สรุปยอดผู้ป่วยโควิด-19 กลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 ยืนยัน 19 ราย (ติดเชื้อในประเทศ 2 ราย)

จ.เชียงใหม่
หญิงอายุ 29 ปี (พบเชื้อ 26 พ.ย.)
หญิงอายุ 23 ปี (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)
หญิงอายุ 25 ปี (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)
.
จ.เชียงราย
หญิงอายุ 26 ปี (พบเชื้อ 29 พ.ย.)
หญิงอายุ 23 ปี (พบเชื้อ 29 พ.ย.)
หญิงอายุ 25 ปี (พบเชื้อ 29 พ.ย.)
ชายอายุ 28 ปี (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)

หญิงอายุ 25 ปี (พบเชื้อ 3 ธ.ค.)

หญิงอายุ 25 ปี (พบเชื้อ 3 ธ.ค.)

** ขอกลับถูกกฎหมาย**
หญิงอายุ 25 ปี (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)
หญิงอายุ 24 ปี (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)
หญิงอายุ 23 ปี (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)

หญิงอายุ 20 ปี (พบเชื้อ 3 ธ.ค.)

หญิงอายุ 20 ปี (พบเชื้อ 3 ธ.ค.)

.
จ.พะเยา
หญิงอายุ 28 ปี (พบเชื้อ 1 ธ.ค.)
.
จ.พิจิตร
หญิงอายุ 25 ปี (พบเชื้อ 1 ธ.ค.)
.
จ.กรุงเทพฯ
หญิงอายุ 21 ปี (พบเชื้อ 29 พ.ย.)
.
จ.ราชบุรี
หญิงอายุ 36 ปี  (พบเชื้อ 2 ธ.ค.)
.
จ.สิงห์บุรี
หญิงอายุ 51 ปี (พบเชื้อ 3 ธ.ค.)