ปิดโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ลดความเสี่ยงโควิดระบาด 4-17 มกราคม

01 ม.ค. 2564 เวลา 5:52 น.

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว ลดความเสี่ยงโควิดระบาด 4-17 มกราคม

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงให้ปิดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในวันที่ 4-17 ม.ค. 64

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว ลดความเสี่ยงโควิดระบาด 4-17 มกราคม