ผลสำรวจกว่า 98 % ระบุ อยากให้ลงโทษหัวหน้าส่วนราชการ กรณีโควิดระบาด

02 ม.ค. 2564 เวลา 4:18 น.

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ประชาชน 98.4 % ต้องการให้นายกฯ เด็ดขาด เอาจริงเอาจัง โยกย้าย ลงโทษ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่ ปล่อยปละละเลย ต้นตอความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก ทำลายความสุขของประชาชนช่วงปีใหม่ จากกรณีโควิด – 19 ระบาดระลอกใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สวัสดีโควิด วิถีใหม่ราษฎร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,101 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26 – 31 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีผลสำรวจดังต่อไปนี้

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ประชาชน 98.4 % ต้องการให้นายกฯ เด็ดขาด เอาจริงเอาจัง โยกย้าย ลงโทษ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่ ปล่อยปละละเลย ต้นตอความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก ทำลายความสุขของประชาชนช่วงปีใหม่ จากกรณีโควิด – 19 ระบาดระลอกใหม่

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ประชาชน 98.4 % ต้องการให้นายกฯ เด็ดขาด เอาจริงเอาจัง โยกย้าย ลงโทษ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่ ปล่อยปละละเลย ต้นตอความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก ทำลายความสุขของประชาชนช่วงปีใหม่ จากกรณีโควิด – 19 ระบาดระลอกใหม่

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ประชาชน 98.4 % ต้องการให้นายกฯ เด็ดขาด เอาจริงเอาจัง โยกย้าย ลงโทษ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่ ปล่อยปละละเลย ต้นตอความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก ทำลายความสุขของประชาชนช่วงปีใหม่ จากกรณีโควิด – 19 ระบาดระลอกใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด