Spring News

สธ. พบ “โควิด” ติดเชื้อในที่ทำงานเพิ่มขึ้น แนะเข้มมาตรการองค์กร

13 ม.ค. 2564 เวลา 16:18 น.

สธ. เผยตัวเลขติด “เชื้อโควิด” ในที่ทำงานเพิ่มขึ้น เหตุผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่กักตัว แนะเข้มมาตรการองค์กร

วันที่ 13 ม.ค. 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และนพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดย นพ.จักรรัฐกล่าวว่า วันนี้ครบรอบ 1 ปีของการพบผู้ป่วยโควิด 19 รายแรกที่แถลงไปเมื่อปี 2563 เป็นผู้ป่วยหญิง จากอู่ฮั่น ส่วนการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 157 ราย ยอดสะสม 6,754 ราย แบ่งเป็นคนไทย 47% เมียนมา 40% กัมพูชา 2% และอื่นๆ 10% แม้กราฟผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลง แต่ยังวางใจไม่ได้ ต้องติดตามแนวโน้มการระบาดในสัปดาห์หน้า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อใน 60 จังหวัด มีพื้นที่สีเขียวไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 20 จังหวัด พื้นที่สีแดงที่มีผู้ป่วยมากกว่า 50 ราย 10 จังหวัด 

 

สำหรับ จ.สมุทรสาครได้รับกำลังใจและการสนับสนุนทีมทางการแพทย์เสริมทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ที่ร่วมปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามวัดโกรกกราก ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ จากเขตสุขภาพที่ 8 รวม 15 ทีม ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานควบคุมโรค จ.สมุทรสาคร ส่วนแนวโน้มพบมีผู้ติดเชื้อลดลง แต่อาจพบเพิ่มขึ้นอีกจากการค้นหาเชิงรุก 

“ขณะนี้เราพบการติดเชื้อในสถานประกอบการมาจากพนักงานที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อยู่ระหว่างรอผลการตรวจไม่กักตัว จึงต้องร่วมกันป้องกันไม่ให้เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์  เน้นย้ำมาตรการองค์กร เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้พนักงาน หากพบผู้ติดเชื้อต้องตรวจคัดกรองพนักงาน และกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ครบ 14 วัน รวมถึง อสม.ช่วยกำกับติดตามด้วย  ซึ่งขณะนี้ได้ปรับมาตรการให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ตรวจหาเชื้อตั้งแต่วันแรก” นพ.จักรรัฐ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด