Spring News

จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เร่งดำเนินมาตรการป้องกันแพร่เชื้อ

07 ก.พ. 2564 เวลา 4:31 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 เร่งดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ใน 5 แนวทาง ตามประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19

ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564

เนื่องด้วยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ ได้แจ้งมายังคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 ว่ามีบุคลากรเข้ารับการตรวจโดยการเก็บสารคัดคลั่งบริเวณส่วนหลังโพรงจมูกและบริเวณคอหอย ปรากฎว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขณะนี้บุคลากรคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบรัอยแล้ว

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จึงกำหนดมาตรการดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลากรดังกล่าวให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการตืดเชื้อและให้คำแนะนำโดยเร็วที่สุด

2. สอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อของบุคคลากรคนดังกล่าว เพื่อกำหนดให้ผู้มีความเสี่ยงภายในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ลาหยุดเพื่อกักบริเวณดูอาการเป็นเวลา 14 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา หากสงสัยว่าจะติดเชื้อ สามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯเพื่อขอรับการตรวจคัดกรองโดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. ให้สำนักบริหารระบบกายภาพฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขทั่วพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ อาคารจามจุรี 4 อาคารจามจุรี5 อาคารบริการ2 และอาคารหอพักจุฬานิวาส เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการควบคุมภาวะการแพร่ระบาด

4. หากพบว่านิสิตหรีอบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการสัมผัสกับบุคลากรคนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะส่งตัวบุคคลนั้นไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาฯและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

5.ให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVD-19) โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทางhttp://ทาง https/www.chula.ac.th/covid-19/หัวข้อ "ข่าวสาร COVD-19"

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภากันธ์ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19

จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เร่งดำเนินมาตรการป้องกันแพร่เชื้อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด