วันแรก! กทม.ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์

01 มี.ค. 2564 เวลา 5:12 น.

กทม.ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก ให้บุคลากรทางการแพทย์ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ด้าน ผู้ว่าฯ กทม.เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ย้ำ แม้สถานการณ์คลี่คลาย แต่การ์ดห้ามตก

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยในส่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ประกอบด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์, นพ.ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

กทม.ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก ให้บุคลากรทางการแพทย์ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ด้าน ผู้ว่าฯ กทม.เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ย้ำ แม้สถานการณ์คลี่คลาย แต่การ์ดห้ามตก

พล.ต.อ. อัศวิน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID - 19 ในประเทศนั้น กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อลำดับที่ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสาครและเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงมีพื้นที่เสี่ยงจำนวน 6 เขต ที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน จากที่ได้มีการสาธิตการบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVD -19 ไปเมื่อวันที่ 25 ก.พ.64 ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนั้น ถือเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้การบริการการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 แก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ให้กรุงเทพมหานครในเบื้องต้นซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท SINOVAC จำนวน 66,000 โดส โดยในวันนี้จะเป็นวันแรกของโรงพยบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน ธะโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ที่จะฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นลำดับแรก เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ หากมีอาการที่ไม่พึงประสงค์จะสามารถให้การดูแลได้อย่างทันท่วงที ต่อจากนั้นจะให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในสัปดาห์ต่อๆ ไป เช่น

กทม.ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก ให้บุคลากรทางการแพทย์ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ด้าน ผู้ว่าฯ กทม.เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ย้ำ แม้สถานการณ์คลี่คลาย แต่การ์ดห้ามตก

กลุ่มที่ 2 เป็นการฉีดวัคซีนต่อมาในสัปดาห์ที่ 2 ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข กทม. (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการพยาบาลพอสมควร ซึ่งหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จะสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง จำนวน 800 คน

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยง 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด 6.โรคเบาหวาน 7.โรคอ้วน ที่มีอายุ 18-59 ปี จำนวน 23,500 คน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มสุดท้าย เป็นประชาชนทั่วไปและแรงงาน อายุ 18-59 ปี จำนวน 2,500 คน โดยมีโรงพยาบาลที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัด กทม. 3 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 12 แห่ง

กทม.ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก ให้บุคลากรทางการแพทย์ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ด้าน ผู้ว่าฯ กทม.เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ย้ำ แม้สถานการณ์คลี่คลาย แต่การ์ดห้ามตก

ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับบริการฉีดวัคซีนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID - 19 ต่อไป

อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.อัศวิน เน้นย้ำอีกว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์ดีขึ้น รวมถึงมีวัคซีนป้องกันแล้ว แต่ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนยังรักษามามาตรฐานเช่นเดิม คือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง

กทม.ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก ให้บุคลากรทางการแพทย์ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ด้าน ผู้ว่าฯ กทม.เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ย้ำ แม้สถานการณ์คลี่คลาย แต่การ์ดห้ามตก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด