ปทุมธานี ตรวจ covid-19 passport พบผู้ติดเชื้อแบบคลัสเตอร์อีก 53 ราย

01 มี.ค. 2564 เวลา 8:26 น.

ปทุมธานี ตรวจ covid-19 passport พบผู้ติดเชื้อแบบคลัสเตอร์อีก 53 ราย เชื่อมโยงตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด19 ในประเทศไทย จากการตรวจใบรับรองปลอดการติดเชื้อ (covid-19 passport) เพื่อออกใบรับรองการปลอดเชื้อ 100% ทำให้พบผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน ในโรงงานชำแหละเนื้อสุกร (เจ๊หยก) จ.ปทุมธานี เชื่อมโยงตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ โดยพบผู้ติดเชื้อแล้ว 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.22  ไม่พบเชื้อ 35 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ที่ไม่มีระบบลูกจ้างรายวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด