เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ "กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน" เงินเข้า 5 มี.ค. กี่บาท

04 มี.ค. 2564 เวลา 5:48 น.

เตรียมตัว เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ เช็กสิทธิ์กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เงินเข้าวันแรก 5 มี.ค. 64 ตรวจสอบผ่านเกณฑ์หรือไม่ เงินเข้ากี่บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เงินจะถูกโอนเข้าบัตรประชาชนชนจำนวน 4,000 บาท สามารถใช้สิทธิผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ, ร้านธงฟ้า และบริการขนส่งสาธารณะ

เตรียมตัว เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ เช็กสิทธิ์กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เงินเข้าวันแรก 5 มี.ค. 64 ตรวจสอบผ่านเกณฑ์หรือไม่ เงินเข้ากี่บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เงินจะถูกโอนเข้าบัตรประชาชนชนจำนวน 4,000 บาท สามารถใช้สิทธิผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ, ร้านธงฟ้า และบริการขนส่งสาธารณะ

เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ "กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน" เงินเข้า 5 มี.ค. กี่บาท

- กลุ่มผู้ลงทะเบียนไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเช็กสิทธิ์เราชนะ วงเงินโอนรอบแรกวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บาท

- เงินจะถูกโอนเข้า "บัตรประชาชน" เพื่อใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ, ร้านค้าเราชนะ - คนละครึ่ง, ร้านธงฟ้า และบริการขนส่งสาธารณะ อาทิ รถเมล์ รถทัวร์ รถไฟฟ้า ฯลฯ 

เราชนะเงินเข้าวันไหน

เราชนะตรวจสอบสิทธิ์ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เงินเข้าวันไหน

- หลังเงินโอนรอบแรก 4,000 บาท วันที่ 5 มี.ค. 64 จากนั้นจะโอนทุกวันศุกร์ ครั้งละ 1,000 บาท วันที่ 12 , 19 และ 26 มีนาคม จนครบจำนวน 7,000 บาท 

- สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด