Spring News

กทม. เร่งตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในตลาดพื้นที่เขตบางแค

13 มี.ค. 2564 เวลา 12:15 น.

กทม. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในตลาดพื้นที่เขตบางแค

 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางแค โดยมี นพ.ชวินทร์  ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร  นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ณ บริเวณชุมชนบ้านขิง ซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค

• เช็กด่วน! ชาวนครปฐมที่ไปเดินตลาดบางแคช่วง 27 ก.พ.-13 มี.ค. ให้รีบไปตรวจโควิด

 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ และสำนักงานเขตบางแค ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มผู้ค้าในตลาดคลองขวาง จำนวน 300 คน ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ค้าในตลาดและกลุ่มเสี่ยง ทั้งตลาดของกรุงเทพมหานคร และตลาดเอกชนในพื้นที่เขตบางแค ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากจังหวัดสมุทรสาครที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้  ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้มีมาตรการในการตรวจเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการติดตามตรวจซ้ำใหม่ เนื่องจากการตรวจในครั้งแรกอาจยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพราะอยู่ในระยะฟักตัวของเชื้อ

 สำหรับการปฏิบัติงานในวันนี้ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 คัน เก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB)  สำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองแล้ว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะแจกชุดป้องกันให้ไปดูแลตนเองที่บ้านระหว่างที่รอผลการตรวจ ประกอบด้วย แอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย ถุงขยะติดเชื้อ สำหรับใช้ใน 14 วัน

 นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตบางแค ยังได้เฝ้าระวังเชิงรุก โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำลาย (Pooled Saliva Samples) จากผู้ค้าย่านตลาดบางแค ได้แก่ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ รวมจำนวน 1,400 คน จากนั้น จะนำตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบหาเชื้อโควิด-19 และแจ้งผลให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางแค ได้ดำเนินการตรวจและให้คำแนะนำเจ้าของตลาด ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ค้าในการป้องกันและดำเนินมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเ ขตฯได้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าและประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการพูดคุย ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดไข้ และสังเกตความผิดปกติของร่างกาย พร้อมทั้งแนะนำให้ทำแบบประเมินความเสี่ยง BKK COVID-19 เพื่อประเมินอาการของตนเองเบื้องต้นอีกด้วย 
  
“อย่างไรก็ตาม ทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำได้ง่ายๆ คือ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ แอลกอฮอล์ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมคนจำนวนมากก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด