เช็กเลย! ประกาศ คำและข้อความต้องห้าม ในโฆษณาอาหาร ไม่เป็นธรรมผู้บริโภค

01 เม.ย. 2564 เวลา 9:16 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศ คำและข้อความต้องห้าม นำมาใช้ในโฆษณาอาหาร ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม มีผลบังคับใช้ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา

วันที่ 1 เม.ย.64 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2564 ถูกประกาศลงเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา หลักการและเหตุผลก็คือ เพื่อให้การโฆษณาอาหารมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งมาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

และมาตรา 41 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงโฆษณาได้

สำหรับ “การโฆษณาอาหาร” หมายความถึง การกระทำด้วยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนเห็น หรือทราบข้อความเกี่ยวกับอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร เพื่อประโยชน์ในทางการค้า โดยประกาศใหม่นั้น มุ่งเน้นให้ การโฆษณาอาหารต้องไม่ใช้ข้อความในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารต้องไม่มีลักษณะที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

โดยการโฆษณาที่ไม่ต้องนำมาให้พิจารณา อาทิ การให้ข้อมูลทางวิชาการที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า การโฆษณาในลักษณะการเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทหรือกิจการ

สำหรับคำและข้อความต้องห้าม นำมาใช้ในการโฆษณา มีดังนี้

1.คําที่ไม่อนุญาตในการโฆษณา คุณภาพ คุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหาร เช่น

– ศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ ปาฏิหาริย์วิเศษ

– เลิศที่สุด ดีเลิศ ชนะเลิศ ชั้นเลิศ เลิศเลอ ล้ำเลิศ เลิศลํ้า

– ยอด ยอดเยี่ยม ยอดไปเลย เยี่ยมยอด เยี่ยมไปเลย สุดยอด

– ที่หนึ่ง หนึ่งเดียว ที่หนึ่งเลย

– ที่สุด ดีที่สุด ดีเด็ด สูงสุด

– เด็ดขาด หายห่วง หายขาด หมดกังวล

– สุดเหวี่ยง

– ไม่มีผลข้างเคียง ไร้ผลข้างเคียง

– อย. รับรอง ปลอดภัย

– เห็นผลเร็ว

2.ข้อความที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาอาหาร รวมถึงการใช้ภาพที่สื่อให้เข้าใจได้ในความหมายเดียวกัน

2.1 ข้อความที่สื่อแสดงสรรพคุณอันทําให้เข้าใจว่าสามารถบําบัด บรรเทา รักษา ป้องกัน โรคหรืออาการ
ของโรคหรือความเจ็บป่วย เช่น

– ลดโคเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด

– ป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง เนื้องอก โรคเบาหวาน หลอดเลือดแข็งตัว ภูมิแพ้หอบหืด

– บรรเทาอาการปวดหัว ไมเกรน อาการชา บวมและเส้นเลือดขอด

– แก้ปัญหาปวดประจําเดือน ประจําเดือนมาไม่ปกติอาการตกขาว

– ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

– ป้องกันหรือต่อต้านเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไข้หวัด แบคทีเรีย เป็นต้น

– รักษาโรคติดเชื้อ

– เพิ่มความจํา แก้อาการหลงลืม ความจําเสื่อม รักษาโรคอัลไซเมอร์

– รักษาอาการซึมเศร้า นอนไม่หลับ

– รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ไขมันพอกตับ

– รักษาโรคไตเสื่อม นิ่วในไต

– รักษาโรคเกาต์รูมาตอยด์เอสแอลอี

– บรรเทาอาการข้ออักเสบ ข้อเข่าเสื่อม ปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ

– รักษาโรคต้อ วุ้นในตาเสื่อม กระจกตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้ง เคืองตา แสบตา

– บรรเทาอาการหูอื้อ ฟื้นฟูการได้ยิน

– รักษาโรคริดสีดวงทวาร กรดไหลย้อน

– รักษาโรคปอดอักเสบ วัณโรค หลอดลมอักเสบ ไอเรื้อรัง

– รักษาโรคผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเงิน

2.2 ข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย หน้าที่อวัยวะ หรือระบบการทํางานของร่างกาย เช่น

– ปรับสมดุลให้ร่างกาย ฟื้นฟูร่างกายหรืออวัยวะ

– เพิ่มน้ำนม กระตุ้นน้ำนม

– เพิ่มการไหลเวียนของเลือด

– บํารุงสมอง บํารุงประสาท บํารุงตับ บํารุงไต บํารุงสายตา หรือบํารุงอวัยวะของร่างกาย

– เสริมสร้างหรือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน เพิ่มภูมิต้านทาน

– Detox/ ล้างสารพิษ ล้างลําไส้

– ปรับสายตาสั้น-ยาว ให้เป็นปกติ

– ขับน้ำคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ลดอาการวัยทอง ร้อนวูบวาบ

– กรอบหน้าชัดเหนียงหาย หน้ายก หน้าเรียว หนังตาตกเป็นตาสองชั้น รอยขมวดคิ้วหาย รองแก้มตื้น
จมูกเข้ารูป

2.3 ข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณบํารุงกาม บํารุงเพศ หรือเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ เช่น

– ช่วยบํารุงและเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ เสริมสร้างศักยภาพทางเพศ

– เพิ่มสมรรถภาพท่านชาย/หญิง เพิ่มความต้องการทางเพศชาย/หญิง

– อาหารเสริมสําหรับชาย/หญิง

– เพิ่มฮอร์โมนเพศ

– เพิ่มประสิทธิภาพน้ำอสุจิให้แข็งแรง

– เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้นาน

– ลดอาการหลั่งเร็ว

– เพิ่มขนาดหน้าอก อัพไซส์

– กระชับช่องคลอด

– ปลุกความเป็นชาย ปลุกเซ็กส์อึด ถึก ทน ปลุกไวฟื้นง่าย

– กระตุ้นความเป็นหญิง

– คืนความเป็นหนุ่ม คืนความสาว

2.4 ข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณเพื่อบํารุงผิวพรรณและความสวยงาม เช่น

– ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น ลดสิว ฝ้า กระ จุดด่างดํา

– ผิวขาว กระจ่าง ใส นุ่ม เด้ง เปล่งปลั่ง ออร่า

– กระชับรูขุมขน/ ฟื้นฟูผิว

– ลดริ้วรอย/ ลดความมันบนใบหน้า

– ยกกระชับผิวหน้า

– ชะลอความแก่ดูอ่อนกว่าวัย

– แก้ผมร่วง ผมหงอก

– ช่วยให้ผมและเล็บแข็งแรง

– กันแดด ท้าแดด

– ช่วยดับกลิ่นตัว กลิ่นปาก

2.5 ข้อความที่สื่อแสดงให้เข้าใจว่ามีสรรพคุณในการลดน้ำหนัก ลดความอ้วนหรือข้อความอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน เช่น

– ลดความอ้วน

– ช่วยให้ระบายท้อง

– สลายไขมันที่สะสมในร่างกาย ดักจับไขมัน ลดไขมันส่วนเกิน

– ลดน้ำหนัก

– Block/ Burn/ Build /Break/ Firm

– การใช้ภาพสายวัด/ เครื่องชั่งน้ำาหนัก/ กางเกง Over Size

– ภาพ Before/ After

– Weight Loss

– เพรียว สลิม Slim Slen

– ไม่โยโย่

– กระชับสัดส่วน ลดต้นแขน ลดต้นขา ลดหน้าท้อง พุงหาย ช่วยให้แขนขาเรียว

– หุ่นดีหุ่นสวย หุ่นเป๊ะ

– ผอม ผอมเร่งด่วน ลดน้ำาหนักถาวร

– ลดยาก/ ดื้อยา/ ลดความอยากอาหาร