ลงทะเบียนเราชนะ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง 9 เม.ย. วันสุดท้าย

09 เม.ย. 2564 เวลา 1:58 น.

ลงทะเบียนเราชนะ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง รับเงิน 7 พันบาท 9 เม.ย. 64 วันนี้สุดท้าย และจะทราบผลการคัดกรองว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ช่วงวันที่ 28 เม.ย. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเราชนะ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง รับเงิน 7 พันบาท 9 เม.ย. 64 วันนี้สุดท้าย และจะทราบผลการคัดกรองว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ช่วงวันที่ 28 เม.ย. เป็นต้นไป

9 เม.ย. 2564 เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะ ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อรับเงินเยียวยา 7,000 บาทเป็นวันสุดท้าย ซึ่งจะได้รับบริการถึงที่พักอาศัยจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่เพื่อคัดกรองบุคคลในกลุ่มนี้

ลงทะเบียนเราชนะ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง รับเงิน 7 พันบาท 9 เม.ย. 64 วันนี้สุดท้าย และจะทราบผลการคัดกรองว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ช่วงวันที่ 28 เม.ย. เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนเราชนะ ผู้สูงอายุ , คนพิการ , ผู้ป่วยติดเตียง (ทุพพลภาพ) จะทราบผลวันที่ 28 เม.ย.นี้ พร้อมโอนเงินจำนวน 7,000 บาท ให้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card 

ลงทะเบียนเราชนะ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง รับเงิน 7 พันบาท 9 เม.ย. 64 วันนี้สุดท้าย และจะทราบผลการคัดกรองว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ช่วงวันที่ 28 เม.ย. เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราชนะ สามารถใช้จ่ายผ่านร้าน ร้านธงฟ้าประชารัฐ, ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ, ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, ร้านค้าร่วมโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. - 31 พ.ค. 2564