7 วันอันตรายสงกรานต์ วันที่ 2 เกิดอุบัติเหตุ 705 ครั้ง เสียชีวิต 56 คน

12 เม.ย. 2564 เวลา 4:13 น.

ศปถ. รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกรานต์ 2564 วันที่ 2 (10-11เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุสะสม 705 ครั้ง เสียชีวิต 56 ราย โดยกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด จังหวัดละ 4 ราย สาเหตุหลักขับรถเร็ว รองลงมาดื่มแล้วขับ

วันนี้ (12 เม.ย.64) เวลา 10.30 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ของการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”  ประจำวันที่ 11 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันสองช่วงเทศกาลสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 357 ครั้ง  ผู้เสียชีวิต 30 ราย ผู้บาดเจ็บ 374  คน

• สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ  34.45 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 24.37

• ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 87.12 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 58.26 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 39.94  ถนนใน อบต./หมู่บ้านร้อยละ 41.18

• ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 26.89 

• ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 31.93

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,916 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 59,518 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 330,653 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 61,702 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 15,661 ราย ไม่มีใบขับขี่ 17,025 ราย

• โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด (จังหวัดละ 16 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ตรัง สมุทรปราการ (จังหวัดละ 3 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (20 คน)

7 วันอันตรายสงกรานต์ วันที่ 2 เกิดอุบัติเหตุ 705 ครั้ง เสียชีวิต 56 คน

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ (10 - 11 เม.ย. 64)

• เกิดอุบัติเหตุรวม 705 ครั้ง

• ผู้เสียชีวิตรวม 56 ราย

• ผู้บาดเจ็บ รวม 729 คน

• จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 40 จังหวัด

• ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

• ขณะที่ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด

• จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ นครศรีธรรมราช (27 ครั้ง)

• จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ (จังหวัดละ 4 ราย)

• จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี (จังหวัดละ 31 คน)

7 วันอันตรายสงกรานต์ วันที่ 2 เกิดอุบัติเหตุ 705 ครั้ง เสียชีวิต 56 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด