หากทราบผลตรวจ ติดโควิด 19 ควรทำอย่างไร ?

14 เม.ย. 2564 เวลา 9:07 น. 3

กรมควบคุมโรค กระทรงสาธารณสุข แนะนำ 8 ข้อปฏิบัติเบื้องต้น หลังทราบผลตรวจว่า ติดโควิด 19 อาทิเช่น เตรียมเอกสาร , แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของตัวเอง กับหน่วยงานที่รับเรื่อง ฯลฯ

กรมควบคุมโรค กระทรงสาธารณสุข แนะนำ 8 ข้อปฏิบัติเบื้องต้น หากผลตรวจออกมาว่า ติดเชิ้อโควิด 19 ดังต่อไปนี้

1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้

- บัตรประชาชน

- ผลตรวจโควิด 19

2. แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของตน กับหน่วยงานที่รับเรื่อง เพื่อเข้ารับการรักษา

- โทร. 1330

- โทร. 1669

- โทร. 1668

หน้ากากอนามัย

3. งดออกจากที่พัก หรือเดินทางข้ามจังหวัด

- หากฝ่าฝืน ถือว่ามีความผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34

4. งดใกล้ชิดครอบครัวและผู้อื่น

5. แยกห้องน้ำ (ถ้าทำได้)

6. กรณีที่มีอาการไข้  

- ให้รับประทานยาพาราเซตามอล

- เช็คตัวเพื่อลดไข้

7 สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา

8. แยกของใช้ส่วนตัว  

โควิด 19

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด