ธอส. ประกาศพบพนักงานติดโควิด 6 ราย พร้อมเปิดไทม์ไลน์ กักตัวคนไกล้ชิด

16 เม.ย. 2564 เวลา 0:55 น. 1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศกรณีพนักงาน 6 ราย ติดเชื้อ COVID-19 แจ้ง Timeline ทำความสะอาดแบบ Big Cleaning ให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ตรวจหาเชื้อ กักตัว Work from Home 14 วัน

16 เมษายน 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรายงานว่า วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 มีพนักงานของธนาคารจำนวน 6 ราย ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่า "ติดเชื้อ COVID-19" โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ จำนวน 5 ราย แบ่งเป็น ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดหาและการพัสดุ อาคาร 2 ชั้น 4 จำนวน 4 ราย และปฏิบัติงานในฝ่ายพิธีการสินเชื่อ อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 ราย ซึ่งทั้ง 5 ราย ไม่ได้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด 

โควิด ธอส.

ส่วนพนักงานอีก 1 ราย ที่ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่าติดเชื้อ COVID-19 ปฏิบัติงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าเช่นกัน โดยวานนี้ธนาคารได้ทำความสะอาดแบบ Big Cleaning ด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และยังสามารถเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 เมษายน 2564 เนื่องจากพนักงานรายดังกล่าว ติดเชื้อ COVID-19 จากญาติที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ในช่วงค่ำของวันที่ 9 เมษายน 2564 และจนถึงปัจจุบัน พนักงานที่ติดเชื้อมิได้เดินทางมาปฏิบัติงานที่สาขาอีกเลย จึงไม่มีพนักงานรายใดในสาขาเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด  

ธอส. โควิด

ทั้งนี้ ปัจจุบันพนักงานที่ติดเชื้อ COVID-19 ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 2 ราย ส่วนอีก 4 ราย อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาโดยทางโรงพยาบาลได้ให้คำปรึกษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่งทั้ง 6 ราย ได้จัดทำ Timeline เรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ธนาคารได้กำหนดให้ตรวจหาเชื้อ กักตัวในสถานที่พักอาศัย และ Work from Home เป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมติดตามสังเกตอาการ รวมถึงทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ปฏิบัติงาน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบเรียบร้อยแล้ว  

ธอส. ประกาศพบพนักงานติดโควิด 6 ราย พร้อมเปิดไทม์ไลน์ กักตัวคนไกล้ชิด

ธอส. ประกาศพบพนักงานติดโควิด 6 ราย พร้อมเปิดไทม์ไลน์ กักตัวคนไกล้ชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ตำรวจติดโควิด-19 เพิ่ม 4 นาย ยอดสะสม 259 นาย

-สมาคมธนาคารไทย ปรับเวลาเปิด-ปิดแบงก์บางสาขา ป้องโควิด ระลอกใหม่

-Breaking News : โควิดวันนี้ยังพุ่งต่อเนื่องทะลุ 1,543 ราย ยอดสะสม 37,453 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด