ส่อวุ่น พนักงาน ขสมก. ติดโควิด พบมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย

16 เม.ย. 2564 เวลา 8:32 น.

ส่อวุ่น พนักงาน ขสมก. ติดโควิด พบมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย พร้อมเปิดไทม์ไลน์ เป็นหัวหน้างานเดินรถ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถเมล์

วันที่ 16 เม.ย. คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสกม.) รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 59 ปี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า หัวหน้างานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จึงได้จัดส่งรถพยาบาลไปรับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 16 เมษายน

ทั้งนี้ เมื่อ ขสมก. ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้

1.ขสมก.ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข นครปฐม

2.หัวหน้างานผู้ติดเชื้อ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะทำงาน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง

ไทม์ไลน์ พนักงาน ขสมก. ประจำอู่บรมราชชนนี

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.00 น.

วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น. โดยได้มีการรับประทานอาหารร่วมกับน้องชาย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเมื่อเวลา 15.30 น. ได้นั่งรถยนต์ของสายตรวจ ขสมก. ไปตรวจเส้นทางเดินรถบริเวณท้องสนามหลวง และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. คนขับรถได้ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งไปส่งที่วัดไร่ขิง เพื่อร่วมพิธีเปิดงานประจำปี วัดไร่ขิง และลูกสาวผู้ติดเชื้อได้ขับรถยนต์ส่วนตัวมารับกลับบ้าน ในเวลา 18.00 น.

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ไปดูโครงการบ้านที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ต่อมาเมื่อเวลา 11.30 น. ไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวข้าวหอม จังหวัดนครปฐม และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 18.30 น.

วันที่ 11-13 เมษายน 2564 พักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เดินทางไปที่โรงพยาบาลสามพรานด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 09.00 น.

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามพรานว่า เป็นผู้ติดเชื้อฯ ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ได้รับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม

3.ผู้ติดเชื้อเป็นหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถยนต์ประจำตำแหน่งของหัวหน้างานผู้ติดเชื้อฯ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงห้องทำงาน และบริเวณโดยรอบสถานที่ทำการ

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการตรวจสอบ พบว่ามีพนักงานสัมผัสผู้ติดเชื้อ จำนวน 10 คน จึงให้พนักงานดังกล่าว หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อฯ หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด