Spring News

กรมการแพทย์ ปรับลดระยะดูแลผู้ป่วยโควิด ใน รพ.เหลือ 10 วัน จัดการเตียง

25 เม.ย. 2564 เวลา 3:32 น.

กรมการแพทย์ ประกาศให้คำแนะนำ ลดจำนวนวันในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการในโรงพยาบาล เหลือ 10 วัน แล้วให้ไปอยู่ที่บ้านต่ออีก 14 วัน เพื่อเคลียร์เตียง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ออกประกาศ ปรับแนวทางดูแลผูป่วยโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเตียงได้อย่างเพียงพอ โดยระบุ

1. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็นระยะเวลา 14 วัน

2. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการน้อย ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันที่มีอาการ เมื่อครบกำหนดแล้วหากยังมีอาการให้อยู่รักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้จนไม่มีอาการอย่างน้อย 24 - 48 ชั่วโมงและให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็นระยะเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ในระหว่างการพักฟื้นที่บ้าน ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับก่อนกลับบ้านอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามให้โรงพยาบาลมีระบบติดตามอาการเพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยต่อผู้ป่วย รวมถึงผู้ใกล้ชิดเป็นระยะๆ ทุกวันจนครบกำหนด หากมีอากาผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ป่วยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด