“ภูริ” โพสต์ไอจี ปมกรมที่ดินไล่ออก 6 ข้าราชการ ออก น.ส.3ก เกาะคาน้อยมิชอบ

18 ก.ค. 2561 เวลา 13:14 น.

“ภูริ หิรัญพฤกษ์” โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวการออกมาปกป้องผืนป่าของครอบครัวไม่เสียเปล่า หลังกรมที่ดินไล่ออก 6 ข้าราชการ ออก น.ส.3ก เกาะคาน้อยมิชอบ

หลังจากที่อธิบดีกรมที่ดินมีมติออก 6 ข้าราชการ ออก น.ส.3ก บนเกาะคาน้อยซึ่งเป็นแปลงที่ดินติดกับครอบครัวของ“ภูริ หิรัญพฤกษ์” โดยมิชอบ กรมที่ดินสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3 ก.) เลขที่ 3977 บนเกาะนาคาน้อย ต.ปากคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งออกตาม ส.ค.1 เลขที่ 70 หมู่ 5 ต.ปากคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตามคำสั่งเลขที่ 1865 / 2559 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ลงนามโดยอธิบดีกรมที่ดิน

โดยข้าราชการ 6 ราย ประกอบด้วย นายสุทธิภัสส์ เรืองเดชอังกูร นายพศิน สุวรรณโฉม นางสาวอุษา บางกรวย นายปรีชา สิทธิผล นายพินิจ พูนช่วย และนายสิทธิชัย พรหมชาติ

และล่าสุด “ภูริ หิรัญพฤกษ์” ก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุว่า

“การออกมาปกป้องผืนป่าของครอบครัวผมไม่เสียเปล่าครับ นส.3ก ที่ออกโดยมิชอบโดยกลุ่มนายทุนและข้าราชการกรมที่ดิน ถูกเพิกถอน ข้าราชการที่กระทำผิดถูกให้ออกจากราชการ ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างให้เราสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าผู้กระทำผิดจริงๆยังไม่ติดคุก (และก็ยังคงมีกลุ่มคนพยายามขึ้นมาบุกรุกครอบครองผืนป่าบนเกาะอยู่เรื่อยๆอย่างเป็นขบวนการ) อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเรามีรัฐบาลและข้าราชการน้ำดีที่คอยช่วยเราปกป้องผืนป่าของชาติอยู่ #มีความหวัง

 

“ภูริ หิรัญพฤกษ์” โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวการออกมาปกป้องผืนป่าของครอบครัวไม่เสียเปล่า หลังกรมที่ดินไล่ออก 6 ข้าราชการ ออก น.ส.3ก เกาะคาน้อยมิชอบ

 

“ภูริ หิรัญพฤกษ์” โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวการออกมาปกป้องผืนป่าของครอบครัวไม่เสียเปล่า หลังกรมที่ดินไล่ออก 6 ข้าราชการ ออก น.ส.3ก เกาะคาน้อยมิชอบ

“ภูริ หิรัญพฤกษ์” โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวการออกมาปกป้องผืนป่าของครอบครัวไม่เสียเปล่า หลังกรมที่ดินไล่ออก 6 ข้าราชการ ออก น.ส.3ก เกาะคาน้อยมิชอบ