"สมาคมฟุตบอลฯ" ประกาศรายชื่อ 30 แข้ง "ชบาแก้ว U19" ชุดเตรียม "ชิงเเชมป์เอเชีย" รอบคัดเลือก

17 ส.ค. 2561 เวลา 7:01 น.

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จำนวน 30 คน เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อม สำหรับแข่งขันฟุตบอลรายการ “AFC U19 Women's Championship 2019”

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จำนวน 30 คน เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อม สำหรับแข่งขันฟุตบอลรายการ “AFC U19 Women's Championship 2019” รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้รักษาประตู

1.นางสาววรารัตน์ นาหนองตูม

2.นางสาวจุฑามาศ สิงห์ประเสริฐ

3.นางสาวพรพิมล เงินพล

กองหลัง

4.นางสาวพรชิตา แท่นประทุม

5.นางสาวธมลวรรณ รักษาภักดี

6.นางสาวศิริวิภา จันทะรักษ์

7.นางสาวสุภาวดี คีรีวงค์

8.นางสาวณัฐนิชา กาฬสินธุ์

9.นางสาว Victoria Witthinrich

10.นางสาวทิพกฤตา อ่อนสมัย

11.นางสาวธัญชนก งามคณะ

12.นางสาวธาดารัตน์ ไทยทรงธรรม

13.นางสาวรัตติกาล ขำแพลง

14.นางสาวตรีสรา เกตกาญจน์

กองกลาง

15.นางสาวณัฐวดี ปร่ำนาค

16.นางสาวกัญชลิญา พิมพะบุตร

17.นางสาวปณิฎฐา จีรัตนะภวิบูล

18.นางสาวธารทิพ พันเดช

19.นางสาวภัทรนันท์ อุปชัย

20.นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยสีดา

21.นางสาวพลอยชมพู สมนึก

22.นางสาวนาเดีย เจะดะ

23.นางสาวธกนกร พลคำ

กองหน้า

24.นางสาวชัชวัลย์ รอดทอง

25.นางสาวจิรภาพร ดำหาย

26.นางสาวอนุธิดา มะลาศรี

27.นางสาวภรทิพย์ ทองวิจิตร

28.นางสาวรัชพรรณ กิติราช

29.นางสาวอณุภา น้อยเหนื่อย

30.นางสาวปริยาภัทร กากแก้ว

สำหรับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี มีกำหนดการรายงานตัวในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี