"เชียงราย" แถลงความพร้อมจัดการแข่งขัน “เจียงฮายเกมส์”-“น้ำกกเกมส์”

25 ก.ย. 2561 เวลา 9:10 น.

จังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬา คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงรายอีกครั้ง หลังจากที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ปี พ.ศ 2531 ซึ่งผ่านมาถึง 30 ปี

จังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” จัดการแข่งขัน 45 ชนิดกีฬา ซึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน มีความพร้อมรองรับนักกีฬาและสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวในครั้งนี้อย่างเต็มที่

จังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่

สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" จัดระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้ค้าขวัญ "มิตรภาพและความภาคภูมิใจ" โดยมี แมง 4 หู 5 ตา สัตว์ในต้านานของเชียงราย ชื่อ "ค้าสุข" เป็นมาสคอต ประจำการแข่งขัน ส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "น้ำกกเกมส์" จัดระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 โดยมี "แมงมันค้า" เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน

จังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่