อาจารย์รัฐศาสตร์ มธ. ฟันธง ‘พ.ร.บ.ไซเบอร์’ ไทยใช้ ‘โมเดลจีน’ หวังปราบฝ่าย ปชต.

02 มี.ค. 2562 เวลา 5:08 น.

อ.รัฐศาสตร์ มธ. ฟันธง ‘พ.ร.บ.ไซเบอร์’ ไทยหวังล้างพันธุ์ฝ่ายประชาธิไตย พร้อมยกเนื้อหาเปรียบเทียบ ไทย-ต่างประเทศ

ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กมีเนื้อหาวิเคราะห์ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.ไซเบอร์ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกฎหมายของประเทศต่างๆ ได้แก่ เยอรมนี จีน และไทย

อ.รัฐศาสตร์ มธ. ฟันธง ‘พ.ร.บ.ไซเบอร์’ ไทยหวังล้างพันธุ์ฝ่ายประชาธิไตย พร้อมยกเนื้อหาเปรียบเทียบ ไทย-ต่างประเทศ

พ.ร.บ.ไซเบอร์: ที่เป็นปัญหามากกว่าเนื้อความกฎหมาย คือการขาด rule of law ของรัฐบาลไทยภายใต้ระบอบอำนาจนิยม เอาเข้าจริงเยอรมนีก็มีกฎหมายทำนองนี้ แต่ความต่างระหว่างเยอรมนีกับจีน (ซึ่งเข้าใจว่าเป็นต้นฉบับของ พ.ร.บ. ไซเบอร์ที่ออกโดยรัฐบาลอำนาจนิยมหลายประเทศทั่วโลก) คือ ฝ่ายแรกมีการตรวจสอบการใช้กฎหมาย ไม่เลือกใช้เพื่อปราบปรามผู้เห็นต่าง และมีการตรวจสอบถ่วงดุลจากรัฐสภา องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคม ส่วนฝ่ายหลังชัดเจนว่ามีไว้ปราบปรามฝ่ายประชาธิปไตยและชนกลุ่มน้อย พ.ร.บ. ไซเบอร์ที่เพิ่งออกโดย “รัฐสภาเผด็จการ” เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ชัดเจนว่าเป็นแบบ “โมเดลจีน”

อ.รัฐศาสตร์ มธ. ฟันธง ‘พ.ร.บ.ไซเบอร์’ ไทยหวังล้างพันธุ์ฝ่ายประชาธิไตย พร้อมยกเนื้อหาเปรียบเทียบ ไทย-ต่างประเทศ

อ.รัฐศาสตร์ มธ. ฟันธง ‘พ.ร.บ.ไซเบอร์’ ไทยหวังล้างพันธุ์ฝ่ายประชาธิไตย พร้อมยกเนื้อหาเปรียบเทียบ ไทย-ต่างประเทศ