เลือกตั้ง62 : บิ๊ก อสมท. โต้ ปลดอรวรรณ ยันแค่สลับพิธีกรให้เข้าเนื้อหาดีเบต

03 มี.ค. 2562 เวลา 3:35 น.

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บมจ. อสมท. ยืนยัน ไม่มีการปลดพิธีกรรายการดีเบตเลือกตั้ง แต่สับเปลี่ยนตัวเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาเท่านั้น

ไม่มีการปลด ! บิ๊กอสมท. แจงแค่สลับพิธีกรให้เข้าเนื้อหาดีเบต

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บมจ อสมท. ชี้แจงกรณีมีข่าวการปลด น.ส.อรวรรณ ชูดี พิธีกรรายการดีเบต เลือกตั้ง 2562 ว่า อาจมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูล ตนเองในฐานะผู้บริหารสูงสุด ตระหนักดีว่า จรรยาบรรณและเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการทำงานของอสมท จึงให้อิสระแก่ทีมงานข่าว โดยไม่ก้าวล่วงหรือ แทรกแซง ซึ่งอสมท. จัดทำการดีเบต 4 ครั้ง ประกอบด้วยวันที่ 22 ,28 กุมภาพันธ์ และ 7,14 มีนาคม 2562 ซึ่งใน 2 ครั้งแรก การจัดรายการอาจมีบางจุดที่ไม่ค่อยไหลลื่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพิธีกรรายการสด

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บมจ. อสมท. ยืนยัน ไม่มีการปลดพิธีกรรายการดีเบตเลือกตั้ง แต่สับเปลี่ยนตัวเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาเท่านั้น

ส่วนการดีเบตรอบที่ 3 เป็นเรื่อง” สวัสดิการแห่งรัฐ” ซึ่งเกี่ยวพันกับด้านเศรษฐกิจและการเงินการคลังของชาติ จึงมีการหารือกันว่า อาจจะให้พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านข่าวเศรษฐกิจมาสลับกับพิธีกรเดิม เพื่อให้เข้ากับเนื้อหานั้น ๆ

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บมจ. อสมท. ยืนยัน ไม่มีการปลดพิธีกรรายการดีเบตเลือกตั้ง แต่สับเปลี่ยนตัวเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาเท่านั้น

ส่วนการดีเบตครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 มีนาคม รวมทั้งในการรายงานผลคะแนนในวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งไปจนนับคะแนนเสร็จ ยังใช้พิธีกร 2 คนเช่นเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บมจ. อสมท. ยืนยัน ไม่มีการปลดพิธีกรรายการดีเบตเลือกตั้ง แต่สับเปลี่ยนตัวเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาเท่านั้น