เลือกตั้ง 62 : ศาลปกครองชี้หน้าที่ กกต. วินิจฉัยปม หน.คสช. เป็น จนท. รัฐหรือไม่

06 มี.ค. 2562 เวลา 1:44 น.

ศาลปกครอง ยืนยัน ไม่มีอำนาจวินิจฉัยความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของหัวหน้า คสช. แต่เป็นเรื่องที่ กกต. ต้องจัดการเองด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เตรียมยื่นเรื่องให้ตรวจสอบวันนี้

[embed]https://youtu.be/OYrTc8FPHkA[/embed]

 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เตรียมยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องให้ศาลปกครองวินิจฉัยตำแหน่งหัวหน้า คสช. ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ โดยจะยื่นเรื่องในวันนี้ เวลา 10.30 น.

ศาลปกครอง ยืนยัน ไม่มีอำนาจวินิจฉัยความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของหัวหน้า คสช. แต่เป็นเรื่องที่ กกต. ต้องจัดการเองด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เตรียมยื่นเรื่องให้ตรวจสอบวันนี้

ล่าสุด ! นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครองอธิบายกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตำแหน่ง คสช. เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ว่า ศาลปกครองมีกฎหมายคือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองของตัวเอง ดังนั้นการที่ศาลจะรับพิจารณาความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องอยู่ในกฎหมายหมายดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งหากเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญศาลจะไม่รับ และหากเป็นอำนาจการปกครองเกี่ยวกับ คสช. เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้พิจารณา เว้นแต่มีคดีเข้ามาสู่ศาลปกครอง จึงจะวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง

ศาลปกครอง ยืนยัน ไม่มีอำนาจวินิจฉัยความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของหัวหน้า คสช. แต่เป็นเรื่องที่ กกต. ต้องจัดการเองด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เตรียมยื่นเรื่องให้ตรวจสอบวันนี้

ทั้งนี้ ยืนยัน ที่ผ่านมาเคยมีการยื่นเรื่องให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่ง คสช. จริงแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐ ออกคำสั่งทางปกครองโดยอาศัยประกาศ และคำสั่ง คสช. ที่กำหนดนโยบายในบางเรื่องไว้เป็นพื้นฐาน เช่นเรื่องเกี่ยวกับการปิดสถานบันเทิง เป็นต้น ส่วนกรณีฟ้องเพิกถอนประกาศ และคำสั่ง คสช. โดยตรงนั้น ศาลไม่เคยรับไว้พิจารณา เพราะเป็นการออกประกาศโดยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญก็บัญญัติรับรองไว้ ดังนั้น ที่ผ่านมาศาลปกครองจึงไม่ได้มีการวินิจฉัยเกี่ยวกับนิยามความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของหัวหน้า คสช.

ศาลปกครอง ยืนยัน ไม่มีอำนาจวินิจฉัยความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของหัวหน้า คสช. แต่เป็นเรื่องที่ กกต. ต้องจัดการเองด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา เตรียมยื่นเรื่องให้ตรวจสอบวันนี้

ด้านนายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง กล่าวเสริมว่า ก่อนหน้านี้มีคดีที่ฟ้องเพิกถอนประกาศ คสช.ในคดี 617/2558 ซึ่งเป็นการฟ้องกรณีหัวหน้า คสช.ออกคำสั่งห้ามบุคคลกลุ่มหนึ่งออกนอกประเทศ ซึ่งศาลปกครองได้วินิจฉัยว่าการใช้อำนาจดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงไม่ได้วินิจฉัยว่าหัวหน้า คสช.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ เพราะไม่เข้าองค์ประกอบที่ว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายทางปกครอง ซึ่งการเป็นคดีปกครองต้องเป็นกรณีเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจรัฐทางปกครอง