เลือกตั้ง 62 : สหภาพยุโรปส่งคณะทูตสังเกตการณ์เลือกตั้งไทย

23 มี.ค. 2562 เวลา 8:07 น.

สหภาพยุโรปแจ้ง ไม่สามารถส่งคณะสังเกตการณ์เลือกตั้งประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบได้ เนื่องจากไทยส่งคำเชิญสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการช้าไป

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ชี้แจงไม่สามารถส่งคณะสังเกตการณ์สำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ได้ เนื่องจากการสังเกตการณ์การเลือกตั้งของสหภาพยุโรปนั้น ต้องมีคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่เป็นกลาง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในระยะยาว เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยหลักการในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสากลอย่างครบถ้วน ซึ่งการส่งคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำเชิญจากประเทศเจ้าบ้านอย่างเป็นทางการและมีเวลาเพื่อเตรียมภารกิจสังเกตุการณ์ระหว่างสี่ถึงหกเดือนล่วงหน้า รวมไปถึงการส่งผู้สังเกตการณ์มาประจำพื้นที่ในระยะยาว ซึ่งในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปของประเทศไทยในครั้งนี้สหภาพยุโรปไม่ได้รับคำเชิญอย่างเป็นทางการภายในเวลาที่กำหนด

สหภาพยุโรปแจ้ง ไม่สามารถส่งคณะสังเกตการณ์เลือกตั้งประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบได้ เนื่องจากไทยส่งคำเชิญสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการช้าไป

สหภาพยุโรปแจ้ง ไม่สามารถส่งคณะสังเกตการณ์เลือกตั้งประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบได้ เนื่องจากไทยส่งคำเชิญสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการช้าไป

อย่างไรก็ตาม คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้จัดคณะเจ้าหน้าที่ทางการทูตประจำประเทศไทยเพื่อร่วมกันทำาในสิ่งที่เรียกว่า "การสังเกตการณ์ทางการทูต" หรือ "diplomatic watch" ซึ่งเป็นการให้บุคคลซึ่งได้รับการรับรองไปตามคูหาเลือกตั้งต่างๆ เฉพาะในวันเลือกตั้งเพื่อให้ทราบบรรยากาศทั่วไปในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการรายงานภายในองค์กรเป็นหลัก การดำเนินการดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่ไม่มาก ดังนั้น จึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น “การสังเกตการณ์เลือกตั้ง” และการดำเนินการดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการประเมินภาพรวมการจัดการเลือกตั้งและ ไม่อาจใช้เป็นพื้้นฐานในการออกถ้อยแถลงใดๆ ต่อสาธารณะได้

สหภาพยุโรปแจ้ง ไม่สามารถส่งคณะสังเกตการณ์เลือกตั้งประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบได้ เนื่องจากไทยส่งคำเชิญสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการช้าไป

สหภาพยุโรปแจ้ง ไม่สามารถส่งคณะสังเกตการณ์เลือกตั้งประเทศไทยแบบเต็มรูปแบบได้ เนื่องจากไทยส่งคำเชิญสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการช้าไป