เลือกตั้ง 62 : กระทรวงต่างประเทศชี้แจงกรณีบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์

26 มี.ค. 2562 เวลา 6:35 น.

กระทรวงการต่างประเทศออกประกาศชี้แจงกรณีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากนิวซีแลนด์มาไม่ทันปิดหีบ พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กระทรวงการต่างประเทศออกข่าวสารนิเทศ ชี้แจง เหตุการณ์การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้ากว่ากำหนด ว่าขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างสูงสำหรับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อให้คนไทยที่พำนักในต่างแดนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด โดยชี้แจงและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้

กระทรวงการต่างประเทศออกประกาศชี้แจงกรณีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากนิวซีแลนด์มาไม่ทันปิดหีบ พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

วันที่ ๑๘ มีนาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดส่งถุงเมล์ที่บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากกรุงเวลลิงตันไปยังนครโอ๊คแลนด์โดยสายการบิน Air New Zealand ซึ่งถุงเมล์ฯ ถึงนครโอ๊คแลนด์ในวันเดียวกัน /โดยตามกำหนดจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมาประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492 ของวันที่ ๑๙ มีนาคม สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบสถานะการติดตามของสายการบิน Air New Zealand พบว่าถุงเมล์การทูตพิเศษดังกล่าวถูกส่งต่อให้กับแผนก Cargo ของบริษัท การบินไทย ที่นครโอ๊คแลนด์ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ซึ่งตามเอกสาร tracking พบว่ามีการส่งมอบถุงเมล์ดังกล่าวในเวลา ๐๖.๓๗ น.

กระทรวงการต่างประเทศออกประกาศชี้แจงกรณีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากนิวซีแลนด์มาไม่ทันปิดหีบ พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

วันที่ ๒๒ มีนาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน สอบถามเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทการบินไทย ทราบว่าถุงเมล์การทูตพิเศษไม่ได้ถูกจัดส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินของสายการบินไทยในวันที่ ๒๑ หรือ ๒๒ มีนาคม อีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมได้เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่แผนก Cargo ปิดทำการแล้ว

วันที่ ๒๓ มีนาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้รับการประสานยืนยันจากแผนก Cargo ของบริษัทการบินไทย ที่นครโอ๊คแลนด์ว่า ถุงเมล์การทูตพิเศษได้ถูกจัดส่งออกมายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินที่ TG 492 ของวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๓ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ซึ่งมีกำหนดถึงประเทศไทยในเวลา ๒๐.๕๐ น. (เวลาประเทศไทย)

ในเย็นวันเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบกับบริษัท การบินไทย และได้รับแจ้งว่าถุงเมล์จะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา ๒๐.๕๐ น. วันที่ ๒๓ มีนาคม ซึ่งเวลาดังกล่าวเกินจากเวลาการขนส่งบัตรเลือกตั้งซึ่งได้ลงคะแนนแล้วไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดร่วมกัน กระทรวงการต่างประเทศจึงหารือกับเจ้าหน้าที่กกต. และบริษัทไปรษณีย์ไทย และได้รับแจ้งเป็นการภายในจากทั้งสองหน่วยงานว่าไม่สามารถจัดส่งบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ได้ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการไม่เพียงพอต่อการจัดส่งบัตรไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งได้ทันตามเวลาที่ได้กำหนดร่วมกันไว้ กระทรวงการต่างประเทศจึงยังไม่ได้ไปรับถุงเมล์พิเศษดังกล่าว อีกทั้งเห็นร่วมกันว่าการเก็บรักษาถุงเมล์พิเศษไว้ในคลังสินค้าของบริษัทการบินไทยฯ มีความปลอดภัยกว่า

วันที่ ๒๔ มีนาคม กระทรวงการต่างประเทศ ได้ไปรับถุงเมล์พิเศษบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ที่คลังสินค้าของบริษัท การบินไทย และส่งมอบให้กับกกต.ในวันที่ ๒๕ มีนาคม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศ ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริษัทไปรษณีย์ไทย ต่างได้ร่วมกันจัดสรรบัตรเลือกตั้งและจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศอย่างแข็งขัน ถือว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีเพียงกรณีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เท่านั้น ที่ส่งมาล่าช้า ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง