เลือกตั้ง 62 : ประชาธิปัตย์ จี้ กกต. ทบทวนมติบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์

27 มี.ค. 2562 เวลา 7:01 น.

ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้อง กกต. ทบทวนมติบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ ระบุ ใช้ มาตรา 114 อ้างไม่ได้ เพราะคนละเรื่องกัน

นายราเมศ รัตนเชวง กรรมการบริหารพรรค และทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ทบทวนมติให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรประเทศนิวซีแลนด์ เป็นบัตรที่ไม่สามารถนำมานับคะแนนได้ เพราะเป็นบัตรที่ส่งมาถึงสถานที่ภายหลังที่นับคะแนน เนื่องจากมติดังกล่าวไม่สมด้วยเหตุผล เพราะ กกต.อ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2560 มาตรา 114 ไม่หมด โดยมาตราดังกล่าวที่ กกต.ใช้อ้าง มีสาระสำคัญกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความไม่สุจริตเที่ยงธรรม แต่สำหรับกรณีบัตรเลือกตั้งที่ประเทศนิวซีแลนด์ คือความล่าช้า ซึ่งหาก กกต.อ้างมาตรา 114 จะต้องมีหลักฐานว่าบัตรเกิดขึ้นจากความไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม แต่ขณะนี้ข้อมูลต่างๆยังไม่ชัดเจน

โดยนายราเมศ ยืนยันการเรียกร้องดังกล่าว ไม่ใช่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพรรค แต่ออกมาเพื่อปกป้องสิทธินอกราชอาณาจักร