“หม่อมเจ้าจุลเจิม”  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะจงรักภักดีตราบชีวิตหาไม่

08 พ.ค. 2562 เวลา 2:01 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เรื่อง ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ โดยมีชื่อของ พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ที่ได้รับพระราชทานยศเป็น พลเอก กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

ในหลวง พระราชทานเครื่องราชฯ – ยศนายพลกรณีพิเศษ 5 หม่อมเจ้า ราชสกุลสวัสดิวัตน์ – ยุคล

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้ หม่อมเจ้าจุลเจิม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระบุว่า เนื่องในมงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ “พลเอก” พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) และ. เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประดับยศพระราชทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าในวันนี้ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ยังความปลาบปลื้มปีติโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมสนองพระเดชพระคุณปกเกล้าปกกระหม่อมตราบชีวิตจะหาไม่ ทั้งในฐานะทหารราชองครักษ์ และในฐานะสมาชิกราชสกุล ด้วยความจงรักภักดีในพระองค์และพระบรมราชจักรีวงศ์สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล และครอบครัว

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th