“เติมน้ำใจ  กับ หลินจือมิน” มอบ 914,530 บาท ให้กับโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

19 มิ.ย. 2562 เวลา 4:57 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

หลังจากที่ “หลินจือมิน” ภายใต้ บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ได้จัดโครงการ “เติมน้ำใจ กับ หลินจือมิน” โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยทุกกล่องของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หลินจือมิน จะบริจาคเงิน 30 บาทต่อกล่องโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆร่วมสมทบทุนให้กับคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษาจังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลให้นำเงินบริจาคที่ได้รับไปพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อการรองรับผู้ป่วยที่ดีที่สุดต่อไป

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

และเมื่อเร็วๆ นี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “เติมน้ำใจ กับ หลินจือมิน เสร็จสิ้น และได้มีการมอบเงินบริจาคทั้งหมดหลังจบโครงการฯ โดยมี นายแพทย์ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด และคุณอรธิชา คชพงษ์ธนาดุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด เป็นตัวเทนมอบเงินบริจาคจำนวน  914,530 บาท  ให้กับคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี โดยมี นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และคณะกรรมการ รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นผู้รับมอบเงิน เพื่อนำไปพัฒนาระบบ OPD Smart Digital สำหรับรองรับการบริการผู้ป่วยคลินิกโรคเบาหวานและความดันโลหิต โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี ต่อไป

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ปัจจุบันโรงพยาบาลเสาไห้ฯ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในโรคที่มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ โรคเบาหวาน และความดันโลหิต ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันจำนวนบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต เริ่มไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ถือเป็นการสานต่อความตั้งใจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับผู้ที่พลาดเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ผ่านทาง www.naturebiotec.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-501-1515