กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บุกแจ้งสิทธิ พนง.กวาดขยะ กทม. หลังโดนระเบิด

02 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 น.

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หอบกระเช้าเยี่ยม พนักงานกวาดขยะ กทม. ที่โดยระเบิด พร้อมแจ้งสิทธิค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ฯ

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น ณ โรงพยาบาลสิรินธร นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เชิงรุกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้เสียหาย จากกรณีถูกลูกหลงที่คนร้ายวางระเบิดในซอยพระรามเก้า เป็นเหตุให้มีผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 ราย โดยเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวคิสนา ผ่องใสสี และ นางสุนทร รอดเสียงล้ำ โดยมี นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องของการรักษาพยาบาล และอีก 1 ราย คือ นางสาวศศินิภา เพชรทองหลาง เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิภาราม โดยมี พลโท นายแพทย์สกล เอี่ยมตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาราม เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องของการรักษาพยาบาล

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หอบกระเช้าเยี่ยม พนักงานกวาดขยะ กทม. ที่โดยระเบิด พร้อมแจ้งสิทธิค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ฯ

นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่าในการลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ซึ่งท่านได้ให้นโยบายไว้ว่า "เราพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริสุทธิ์​และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม​" กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เสียหาย และแจ้งสิทธิ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และแนะนำแนวทางการขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อำนวยความสะดวกในการขอรับคำขอ และแจ้งหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้ผู้เสียหายได้ทราบถึงสิทธิในการช่วยเหลือครั้งนี้อีกด้วย

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หอบกระเช้าเยี่ยม พนักงานกวาดขยะ กทม. ที่โดยระเบิด พร้อมแจ้งสิทธิค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ฯ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หอบกระเช้าเยี่ยม พนักงานกวาดขยะ กทม. ที่โดยระเบิด พร้อมแจ้งสิทธิค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ฯ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หอบกระเช้าเยี่ยม พนักงานกวาดขยะ กทม. ที่โดยระเบิด พร้อมแจ้งสิทธิค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ฯ