เริ่มแล้ว!! ยกเลิกไม้กั้นทางด่วน นำร่องด่านพระราม 9 จุดแรก

25 ส.ค. 2562 เวลา 10:18 น.

"ศักดิ์สยาม" เร่งแก้ปัญหารถติดทางด่วน สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา โดยวันนี้ยกเลิกไม้กั้นทางด่วนนำร่องด่านพระราม 9 เป็นที่แรก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช รับฟังการบรรยายสรุปการจัดเก็บค่าผ่านทางและการควบคุมการจราจรและตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางอโศก 3 เพื่อลดความแออัดบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง โดยจะยกเลิกไม้กั้นในช่องทางเก็บเงินสด, ช่องทางด่วนตัดเงินอัตโนมัติ อีซี่พาส ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และยกเลิกไม้กั้นช่องทางเก็บเงินสดและไม้กั้นช่องทางจ่ายเงินอัตโนมัติ เอ็มพาส ของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งเริ่มนำร่องที่ด่านผ่านทางพระราม 9 ในวันนี้เป็นวันแรก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังสั่งการให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดเก็บสถิติการความเร็วในการเข้าใช้บริการแต่ละครั้ง เพื่อใช้เปรียบเทียบภายหลังมีการยกเลิกไม้กั้นและในระยะยาวจะนำระบบ AI เข้ามาใช้ดำเนินการโดยการใช้กล้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบซอฟแวร์ที่จะลิงค์ข้อมูลเข้ากับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

ส่วนช่องเก็บค่าผ่านทางที่เป็นเงินสด เมื่อยกไม้กั้นขึ้น จะจัดหาบุคลากร กทพ.มายืนขายคูปองหน้าด่านในช่วงเวลา 16.00 น.-19.00 น.เพื่อให้รถชำระเงินและผ่านได้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดให้กับประชาชนได้ อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะต้องรวมรวบเพื่อประมวลผลการดำเนิางานภายใน 1 สัปดาห์ก่อนจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกด่าน

ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษจำนวน 1.9 ล้านเที่ยวต่อวัน แบ่งเป็นสัดส่วนรถยนต์ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษเงินสด ร้อยละ 58 โดยมีสถิติการให้บริการ 420 คันค่อชั่วโมงต่อช่อง และมียอดผู้ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติในปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 1.76 ล้านบัตร มีปริมาณจราจรประมาณ 770,000 เที่ยวต่อวัน สถิติการให้บริการ 800-1,200 คันต่อชั่วโมงต่อช่อง