กกต.แจงยังไม่มีมติให้ "นวัธ" สิ้นสภาพ ส.ส.

02 ต.ค. 2562 เวลา 2:58 น.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศเรื่องสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.ของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ยังไม่สิ้นสุดลง หลังถูกศาลจังหวัดขอนแก่น พิพากษาประหารชีวิต กรณีจ้างวานฆ่าอดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น และไม่ได้รับประกันตัว จนต้องถูกคุมขังในเรือนจำ

เมื่อวันที่ ( 1 ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ออกข่าวแจกประกาศว่าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. จังหวัดขอนแก่น ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ยังไม่สิ้นสุดลง หลังถูกศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาประหารชีวิตกรณีการจ้างวานฆ่าอดีตปลัดอบจ. ขอนแก่น และไม่ได้รับประกันตัว

เอกสารระบุว่า ตามที่มีหนังสือในส่วนของ กกต.ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมการในเบื้องต้นสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดขอนแก่นนั้น เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และเป็นการประสานงานทางธุรการ ตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติของ กกต.เท่านั้น

โดย กกต.ยังไม่ได้มีความเห็นว่าสมาชิกภาพของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงาน กกต.จะจัดทำความเห็นเพื่อนำเสนอที่ประชุม กกต.ชุดใหญ่ พิจารณาต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศเรื่องสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.ของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ยังไม่สิ้นสุดลง หลังถูกศาลจังหวัดขอนแก่น พิพากษาประหารชีวิต กรณีจ้างวานฆ่าอดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น และไม่ได้รับประกันตัว จนต้องถูกคุมขังในเรือนจำ