กีฬา

“มวยไทย” มีกำหนดการกลับมาชก มิถุนายนนี้ โดยจะแบ่งการจัดออกเป็น 3 ระยะ

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประชุมหวังให้วงการมวยกลับมาชกได้อีกครั้ง โดยจะกลับมาชกกันได้ในแบบสนามปิด และแบ่งการจัดมวยออกเป็น 3 ระยะ

มวยไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยมีการประชุมพร้อมเชิญสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย โดย นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมฯ และ นายพีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์ โปรโมเตอร์ศึกเกียรติเพชร และทีมงานร่วมประชุม เพื่อฟังความคิดเห็นและหามาตรการร่วมกัน ใช้เวลาในการประชุมกว่า 3 ชั่วโมงภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในประเทศไทยนั้นดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตามแผนเดิมที่ ศบค.กำหนดไว้ คือ 15 มิถุนายน2563 ที่วงการมวยจะกลับมาชกกันได้ในแบบสนามปิด

ล่าสุด คณะอนุฯ มีความคิดเห็นไม่ขัดข้องถ้าวงการมวยจะกลับมาทำการแข่งขันภายใน 15 มิถุนายน 2563 ตามแผนแม่บทที่ของ ศบค.โดยแบ่งการจัดมวยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก จัดมวยแบบปิด , ระยะสองให้จำกัดคนเข้าดู และ ระยะสามให้จัดได้ตามปกติ โดยระยะแรกเสนอให้ยึดหลักปฏิบัติระยะห่างทางสังคม    5 ข้อตลอดเวลา คือ สวมหน้ากากป้องกัน ,ล้างมือบ่อยๆ , มีระยะห่างกัน1-2เมตร , หมั่นทำความสะอาดสถานที่และ จำกัดคนชุมนุม