svasdssvasds

เวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ สอนเด็กให้พร้อมรับมือดิสรัปชัน

เวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในฐานะผู้นำด้านการเรียนการสอนระบบโรงเรียนนานาชาติและนวัตกรรมการศึกษาระดับโลก

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ โรงเรียนแนวใหม่ ใกล้เปิดทำการแล้ว อยู่ในช่วงการเตรียมหลักสูตรการสอนและ อาคารเรียนใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเช่นกัน โดยครูของเวอร์โซทุกคน มีบทบาทเพิ่มเติมในการออกแบบการเรียนรู้ หรือ Learning Designers และทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้พบกับนักเรียนรุ่นก่อตั้งและอยู่เคียงข้างเด็กๆ ในก้าวแรกของการเดินทางไปด้วยกัน

เวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ สอนเด็กให้พร้อมรับมือดิสรัปชัน

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซจะเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 โดยใช้หลักสูตรแบบอเมริกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของรัฐนิวยอร์ก และเน้นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ หรือ Interdisciplinary การจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการต่างๆ และการพัฒนาแบบรายบุคคล

คาเมรอน ฟ็อกซ์ หัวหน้าผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กล่าวว่า "เราทุกคนต่างคงเคยประสบกับปัญหาของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ที่บังคับให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนทุกอย่างเหมือนกัน ข้อจำกัดดังกล่าวอันเกิดจากมุมมองเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา และหลักสูตรแบบเดิมๆ คือสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริง"

เวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ สอนเด็กให้พร้อมรับมือดิสรัปชัน

ฟ็อกซ์ ระบุว่า ในระยะเวลา 2 ปีก่อนเปิดโรงเรียน ได้ก่อตั้งทีมออกแบบการเรียนรู้ หรือ Learning Design Team ทีมแรกของเวอร์โซขึ้น ประกอบด้วยบุคลากรด้านการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คนที่เฟ้นหามาจากทั่วโลก มีประสบการณ์การทำงานทั้งในโรงเรียนแบบดั้งเดิมและโรงเรียนแนวคิดใหม่ Learning Designer ทุกคนมีความปรารถนาที่จะสร้างโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่นักเรียนได้ค้นพบตัวตน สร้างความมั่นใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการกำหนดเส้นทางชีวิต

เวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ สอนเด็กให้พร้อมรับมือดิสรัปชัน

เราต้องการพิสูจน์ให้ผู้ปกครองเห็นว่านอกจากเวอร์โซจะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ แล้ว ยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับนักเรียนด้วย เราเชื่อว่านักเรียนของเวอร์โซจะเติบโต และก้าวไปได้ไกลกว่าการศึกษาแบบดั้งเดิมที่พวกเขาจะได้รับในโรงเรียนทั่วไป เพราะนี่คือโรงเรียนที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อจุดประกายเยาวชนและส่งเสริมให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะและทัศนคติที่จำเป็นต่ออนาคตภายภาคหน้าที่ยากจะคาดเดา”

เวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ สอนเด็กให้พร้อมรับมือดิสรัปชัน

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซได้รับการรับรองโดย Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสมาคมที่ให้การรับรองคุณภาพและประทับตราใบรับรองประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองผลการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

เวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ สอนเด็กให้พร้อมรับมือดิสรัปชัน

ปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) พาร์ทเนอร์ของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซเป็นโรงเรียนแนวใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งอนาคต วิธีคิด คือ เด็กๆ แต่ละคนแตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อมาเจอดิสรัปชัน ความรู้ที่รุ่นเราเคยต้องท่องเรียนสมัยเด็กๆ มันกลายเป็นของที่ทุกคนเข้าถึงได้เหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างคือ ใครจะเอาของเหล่านี้ไปปรุงอย่างไร และสร้างสรรค์ของใหม่ขึ้นมาได้อย่างไร ดังนั้นความต้องการของเด็ก ทักษะที่ต้องการจากเด็กรุ่นใหม่แตกต่างออกไปจากเดิม เราไม่ต้องการการจำ เราต้องการการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เสร็จแล้ว กล้าทำหรือไม่ เอาสองอย่างมาชนรวมกันหรือไม่ กล้าที่จะเสนอไอเดียออกไปให้คนอื่นเข้าใจหรือไม่ นี่คือทักษะที่โรงเรียนในระบบเดิมไม่ให้ความสำคัญ จึงจำเป็นต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษา ไม่เช่นนั้น เด็กรุ่นใหม่ที่ศึกษาแบบวิธีเดิม จะมีความลำบากในการที่จะก้าวออกไปในโลกที่มีการปลี่ยนแปลงสูง

เวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ สอนเด็กให้พร้อมรับมือดิสรัปชัน

“เราให้วิชาการแค่ 30 แต่ 70 เปอร์เซ็นต์ เรียนทักษะต่างๆ นานา ซึ่งเน้นทักษะและส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองของเด็ก แนวการสอนจะ individual life มากกว่า เด็กมีอิสระเสรีในการที่จะเอาสิ่งที่เขาชอบ มาแปลงกลายเป็น Personal Project โดยที่มี Learning Designer เป็นโค้ชในการดึงให้เด็กทำอะไรได้มากกว่าที่เขาเคยคิดว่าเขาทำได้ นั่นคือหลักการในการสอน เด็กๆ ก็จะสนุกในการที่จะเรียนรู้ว่าฉันต้องการเรียนรู้วิชาเลขเพื่ออะไร เมื่อเขารักและรู้ว่าตนเองเรียนไปทำไม พลังงานที่ใส่ลงไปในการเรียนมันต่างกันเยอะมาก แล้วเขาจะกลายเป็นคนที่อยากเรียนรู้ตลอดชีวิต อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการมากในคนรุ่นต่อไป”

เวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ สอนเด็กให้พร้อมรับมือดิสรัปชัน

หลักการสอนของเวอร์โซ บางเวลา ใช้ในการเรียนรู้ร่วมกันตามความสนใจ ซึ่งอาจมีเด็กในช่วงอายุที่แตกต่างกันอยู่ด้วยกันในกลุ่มนั้น เช่น สนใจถ่ายหนัง มีห้อง green screen ด้านบนให้เรียน สอนให้เด็กๆ ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยแบ่งหน้าที่กัน ไม่ว่าจะเป็น เขียนบท กำกับ จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก เหตุผลที่นำเด็กหลากหลายอายุเรียนร่วมกันเพราะ ในการทำงานจริงนั้น เพื่อนร่วมงานไม่ได้อายุเท่ากัน นี่คือการทำงานเป็นทีม สอนโดยดึงความเก่งของแต่ละคนในทีมออกมา นี่คือชีวิตและทักษะจริงที่ต้องฝึกกันตั้งแต่เด็ก การประเมินผลการศึกษาจึงเน้นประเมินทางด้านทักษะ วัดออกมาเป็นเข็มทิศว่าแต่ละความสามารถพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหน เป็นการวัดแต่ละบุคคล ไม่ใช่แค่วิชาการ

เวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ สอนเด็กให้พร้อมรับมือดิสรัปชัน

พื้นที่ของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ มีทั้งสิ้น 168 ไร่ ฉีกกระบวนการการออกแบบโรงเรียนแบบดั้งเดิม ภายใต้ความร่วมมือกับไอดีโอ (IDEO) บริษัทด้านนวัตกรรมและการออกแบบระดับโลกจากซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นต้นแบบความคิดด้าน Design Thinking ดังนั้นสภาพแวดล้อมจะเอื้อกับความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเด็กในการเรียน ออกแบบอาคารเรียนทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์ให้เป็นรูปแบบ ลูป (Loop) เพื่อสร้างความรู้สึกที่เชื่อมโยงระหว่างกันในทุกส่วน และทำให้เกิดความลื่นไหล และสภาพแวดล้อมของการเรียนที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังมีสนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้งถูกออกแบบมาให้มีมาตรฐานระดับโลกอีกด้วย

เวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ สอนเด็กให้พร้อมรับมือดิสรัปชัน

ปิยพร กล่าวเสริมว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของก็คือ เรื่องบุคลากร ทีมงานทั้งหมดที่รับเข้ามา ล้วนชื่นชมและเข้าใจในปรัชญาการเรียนในรูปแบบใหม่นี้เป็นอย่างดี ค่อนข้างเปิดกว้าง และให้อิสระทางความคิดกับเด็กเป็นอย่างมาก เราอยากจะให้เด็กที่นี่ จบออกไปแล้วได้ค้นหาตัวเองเจอ สร้างสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาได้ เขาเองเป็นคนที่เข้าใจและจะเป็นผู้นำของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เวอร์โซ โรงเรียนนานาชาติแนวใหม่ สอนเด็กให้พร้อมรับมือดิสรัปชัน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ VERSO