svasdssvasds

ในสถานการณ์โควิด 19 ไทยตอนนี้ขาด PPE ที่มีประสิทธิภาพกับ ไอซียูที่ปลอดภัย

ในสถานการณ์โควิด 19 ไทยตอนนี้ขาด PPE ที่มีประสิทธิภาพกับ ไอซียูที่ปลอดภัย

นายกสมาคมอุรเวชวิทยา ย้ำ ขณะนี้ไทยไม่ขาดเครื่องช่วยหายใจเหมือนอเมริกา แต่ขาดอุปกรณ์ป้องกันตนเองหรือ PPE และไอซียูที่ปลอดภัยสำหรับบุคลากร

ในสถานการณ์โควิด 19 รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคปอดศิริราช และนายกสมาคมอุรเวชวิทยา เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันมีผู้หวังดีต้องการผลิตเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้โรงพยาบาลมีใช้เพียงพอในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19

ในสถานการณ์โควิด 19 ไทยตอนนี้ขาด PPE ที่มีประสิทธิภาพกับ ไอซียูที่ปลอดภัย

โดยได้พยายามแจ้งในหลายส่วนหลายเวทีเสมอว่า ปัจจุบันประเทศไทยไม่ขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้กับผู้ป่วยวิกฤตจากโควิด 19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาในไอซียู หรือแม้จะล้นออกมาอีกสองเท่าตัวก็ตาม ทั้งนี้เพราะได้มีการขยายขีดความสามารถด้านนี้มานับ 10 ปีแล้ว แต่ที่ยังมีปัญหาคือ สถานที่และบุคคลากรที่มีความชำนาญในกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตโควิด 19 เข้ามาจำนวนมากในเวลาอันสั้น ซึ่งสิ่งที่เราต้องการขณะนี้คือ

  1. ชะลอการป่วยโดยรวมจากโควิด 19 ไม่ให้เพิ่มขึ้นมากและเพิ่มขึ้นเร็ว
  2. ไอซียูที่ปลอดภัยสูงสำหรับบุคลากร
  3. อุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนบุคคล (PPE) ที่มีประสิทธิภาพ เพราะขณะฉุกละหุก จะเกิดจุดอ่อนกับบุคลากรทางการแพทย์ได้ง่าย

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ ย้ำข้อมูลเพิ่มเติมว่า การผลิตเครื่องช่วยหายใจมาใช้กับผู้ป่วยวิกฤต มีความจำเป็นในสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง แต่ไม่ใช่กับสถานการณ์โควิด 19 ของประเทศไทย

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด