14 เมษายน วันครอบครัว ผลสำรวจพบครอบครัวไทยยังรู้สึกเป็นสุข

14 เม.ย. 2563 เวลา 6:02 น. 2

14 เมษายน วันครอบครัว กรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจครอบครัวไทย พบส่วนใหญ่ยังรู้สึกเป็นสุข มีความหวัง พร้อมเปิดตัว ‘บ้าน-พลัง-ใจ’ ช่วยครอบครัวไทยสู้ภัยโควิด

14 เมษายน วันครอบครัว

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า วันที่ 14 เมษายนนี้ ตรงกับ วันครอบครัวไทย กรมสุขภาพจิตมีความห่วงใยครอบครัวไทยที่ต้อง อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน อาจเกิดความเครียดจากการปรับตัว และส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวด้วยกันเอง

14 เมษายน วันครอบครัว ผลสำรวจพบครอบครัวไทยยังรู้สึกเป็นสุข

การสำรวจความสุขของครอบครัวไทยในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว หรือ วัคซีนครอบครัว ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่สมาชิกในครอบครัว และเพิ่มความเข้มแข็งของครอบครัวในการรับมือกับผลกระทบจากโรคระบาดต่อไป

จากการสำรวจออนไลน์ในกลุ่มตัวอย่าง 1,500 คน ซึ่งราว 2 ใน 3 อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ผลพบว่า ร้อยละ 90 มีความสุขมากถึงมากที่สุดที่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว หนึ่งในสามรู้สึกใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น ประมาณครึ่งหนึ่งรู้สึกเป็นห่วงกังวล เมื่อต้องเว้นระยะห่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว

กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 20 มองว่าครอบครัวมีความเครียดสูงถึงสูงมาก ครอบครัวส่วนใหญ่สร้าง วัคซีนครอบครัว เพื่อลดความเครียดในบ้านมากกว่า 1 วิธี

วิธีที่ใช้มากที่สุด คือ สอบถามความสุขความทุกข์กันบ่อยๆ รองลงมาคือ รักษา​กิจวัตรประจำวันในครอบครัวให้คงที่​ เช่น​ กินนอนเป็นเวลา​ พักผ่อน​ให้เพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น มากกว่าร้อยละ 97 เห็นว่าครอบครัวของตนร่วมแก้ปัญหาเป็นทีมเดียวกัน และเชื่อมั่นว่าครอบครัวจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ซึ่งสะท้อนว่า ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ยังรู้สึกเป็นสุขและมีความหวังแม้จะเผชิญวิกฤติในขณะนี้

เพื่อเสริมสร้างวัคซีนครอบครัวให้กับกลุ่มที่มีความเครียดสูง และ ช่วยให้กลุ่มที่เข้มแข็งอยู่แล้วรับมือกับผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้ได้อย่างต่อเนื่อง กรมสุขภาพจิต จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดทำรายการโทรทัศน์ ‘บ้าน-พลัง-ใจ’ เพื่อการดูแลสุขภาพกายและใจของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19

‘บ้าน-พลัง-ใจ’ ออกอากาศทุกคืนวันเสาร์ เวลา 21.10-22.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เริ่มตอนแรกคืนวันเสาร์ที่ 18 เมษายนนี้ นอกจากนี้ ‘บ้าน-พลัง-ใจ’ ยังมีได้เพจเฟซบุ๊กนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ตามกิจวัตรประจำวัน เพื่อให้ประชาชนเข้ามาพูดคุยถามตอบเสมือนมีเพื่อนร่วมบ้าน และจัดบุคลากรสุขภาพจิตคอยตอบคำถามข้อสงสัยของประชาชนทุกวัน

แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ผลการสำรวจครั้งนี้สอดคล้องกับผลสำรวจความเข้มแข็งของครอบครัวโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่พบว่า มากกว่าร้อยละ 88 ของครอบครัวไทย มีระดับความเข้มแข็งผ่านเกณฑ์

โดยครอบครัวไทยพึ่งพาตัวเองในด้านสุขภาพมากที่สุด กว่าร้อยละ 98 การสร้าง วัคซีนครอบครัว ซึ่งเป็นวัคซีนสังคม ใช้หลักการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 3 ด้าน ได้แก่

พลังบวก ครอบครัวที่มองบวก มองเห็นทางออกในทุกปัญหา แม้ในภาวะวิกฤติ

พลังยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ทำหน้าที่ทดแทนกัน ช่วยกันแบ่งเบาภาระที่เกิดขึ้น

พลังร่วมมือ ทำให้ครอบครัวปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการฟันผ่าอุปสรรค

วัคซีนครอบครัว เป็นวัคซีนสังคมที่ต้องให้กับผู้เป็นแม่หรือหัวหน้าครอบครัว เพื่อนำไปแบ่งปันสู่คนในครอบครัว เมื่อ วัคซีนครอบครัวพร้อม จะเปรียบเสมือนร่างกายที่มีภูมิคุ้มกัน ถึงแม้จะเจอวิกฤติซึ่งเปรียบเสมือนเชื้อโรค อาการก็จะไม่รุนแรง และ กลับมาทำหน้าที่เดิมได้อย่างราบรื่น โดยกรมสุขภาพจิตจะทำการติดตามประเมินผลวัคซีนครอบครัวต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด