ประเมินการระบาดของไวรัสโควิด 19 จากน้ำเสียครัวเรือน

16 เม.ย. 2563 เวลา 2:50 น.

ประเมินการระบาดของไวรัสโควิด 19 จากน้ำเสียครัวเรือน ทางรอดหลัง Social Distancing

มาตรการ social distancing เป็นมาตรการที่หน่วยงานสาธารณสุขและรัฐบาลทั่วโลกแนะนำ เพื่อลดการระบาดของ COVID-19

ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นักวิจัยโครงการสนับสนุนข้อมูลวิจัยเชิงลึกด้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยว่า จากการที่ศึกษารวบรวมข้อมูลจากวารสารวิจัยนานาชาติ พบว่า ปัจจุบันมีนักวิจัยทั่วโลกมากกว่า 12 กลุ่ม เริ่มศึกษาการวิเคราะห์น้ำเสียที่ถูกปล่อยทิ้งจากครัวเรือน เพื่อตรวจหาไวรัสโควิด 19

ประเมินการระบาดของไวรัสโควิด 19 จากน้ำเสียครัวเรือน

การวิเคราะห์น้ำเสียที่ถูกปล่อยทิ้งจากครัวเรือน เป็นหนึ่งในวิธีการประมาณการจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละชุมชน น้ำจากระบบระบายน้ำทิ้งจากครัวเรือนที่จะส่งต่อไปยังโรงบำบัดน้ำเสีย ใช้ในการติดตามเชื้อโรคที่ถูกขับออกมาในปัสสาวะหรืออุจจาระ เช่น เชื้อไวรัสโควิด 19 โรงบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่งรองรับน้ำเสียจากคนจำนวนมาก ดังนั้นการติดตามตรวจสอบน้ำเสียแบบนี้จะทำให้สามารถประมาณการแพร่ระบาดของเชื้อ และมีความแม่นยำกว่าการทดสอบด้วยชุดทดสอบทางคลินิก

การใช้น้ำเสียจะรวมผลจากคนที่ไม่ได้ตรวจเชื้อ และมีอาการเล็กน้อย หรือ ไม่มีอาการเข้ามาด้วย ตัวอย่างเช่น กลุ่มวิจัยของ de Roda Husman นักวิจัยด้านโรคติดเชื้อ สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในปริมาณเล็กน้อย ในน้ำเสียจากสนามบิน Schiphol ในเมือง Tilburg ในเวลาเพียง 4 วัน หลังจากที่ทางการเนเธอร์แลนด์ยืนยันผู้ติดเชื้อรายแรกจากวิธีการตรวจเชื้อทางคลินิก

ปัจจุบันกลุ่มวิจัยของ de Roda Husman มีแผนที่จะขยายการตรวจสอบไปยังเมืองใหญ่ ในทั้ง 12 จังหวัดในเนเธอร์แลนด์ รวมถึงอีก 12 แห่งที่ยังไม่มีการยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อ

ประเมินการระบาดของไวรัสโควิด 19 จากน้ำเสียครัวเรือน

ดร.จุฑาทิพ ระบุว่า เชื้อไวรัสโควิด 19 จะปรากฏในอุจจาระภายใน 3 วัน หลังติดเชื้อ ซึ่งเป็นเวลาที่เร็วกว่าเวลาที่กว่าผู้ติดเชื้อจะแสดงอาการเข้าข่ายต้องสงสัยแล้วไปรับการการตรวจหาเชื้อ ดังนั้นการเฝ้าติดตามด้วยการวิเคราะห์น้ำเสีย จึงเป็นวิธีการที่ช่วยบ่งชี้สถานการณ์ได้เร็ว ทำให้การออกมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นวิธีการที่ช่วยในการเฝ้าระวังในระยะยาว เพื่อเตือนภัยในกรณีที่การระบาดโควิด 19 กลับมาในชุมชน

การระบุได้อย่างรวดเร็วว่ามีผู้ติดเชื้อในชุมชน จะช่วยจำกัดความเสียหายจากการระบาดได้มาก วิธีการนี้ยังสามารถช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการณ์ต่างๆ ที่มีในช่วงของการระบาดได้ด้วย

นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยนี้ไม่เพียงจะใช้กับสถานการณ์ระบาดโควิด 19 แต่ยังอาจจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการติดตาม ประเมิน ด้านสาธารณสุขในเรื่องอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด