เทใจสู้โควิด คนไทยช่วยคุณหมอกันเถอะ

15 เม.ย. 2563 เวลา 5:02 น.

เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเกิดเป็นโครงการดีดี ให้คนไทยช่วยคุณหมอ เทใจสู้โควิด ขึ้น

มาร่วมกัน เทใจสู้โควิด คนไทยช่วยคุณหมอ ที่ผ่านมาเราได้เห็นมวลมหาน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามยากในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

เทใจสู้โควิด คนไทยช่วยคุณหมอกันเถอะ

ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มแพทย์ นักวิจัย และวิศวกร จาก ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่าย สามารถมาร่วมกันคนละไม้คนละมือ สนับสนุน “กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด19” ที่ https://bit.ly/2XuQ1YZ  หรือ อินสตาแกรม https://bit.ly/3c9NCqC

เทใจสู้โควิด คนไทยช่วยคุณหมอกันเถอะ

เป้าหมายระดมทุน 2,428,900 บาท เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัส และประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถใช้กับคนไข้โรคโควิด 19 โดยเฉพาะโครงการ การพัฒนาชุดตรวจ "COVID-19 SCAN" สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค ณ จุดดูแลผู้ป่วยทั่วไป

เป้าหมายของ กลุ่มแพทย์และภาคีเครือข่ายกลุ่มนี้ คือ เราจะไม่ให้หมอต้องเลือกว่าจะรักษาชีวิตใคร เพราะขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์

เทใจสู้โควิด คนไทยช่วยคุณหมอกันเถอะ

เหนืออื่นใด ทุกคนต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย

  • ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ติดเชื้อ
  • ต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อไม่ว่าจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อแล้วหรือไม่
  • ต้องไม่เป็นผู้สร้างข่าวและเผยแพร่ข่าวด้วยการแชร์ข้อมูลซึ่งไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นทางการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด